Mikroregion KUNŠTÁTSKO - LYSICKO [ Mikroregion ]

Kraj přírodních parků a točířů


Rozkládá se ve východní části Českomoravské vrchoviny, v severozápadní části okresu Blansko. Kunštát protíná východozápadní silnice I. třídy č.150, která poblíž Boskovic křižuje severojižní silnici I. třídy č.43.

Centry mikroregionu jsou prastaré město Kunštát s hrnčířskou tradicí a obec Lysice s překrásným zámkem, kterou dnes reprezentuje především ovocnářská tradice.

Celková rozloha mikroregionu je 130 km2. Žije zde 9.300 obyvatel v 21 obcích: Bedřichově, Býkovicích, Černovicích, Dlouhé Lhotě, Drnovicích, Hodoníně, Kozárově, Krhově, Kunčině Vsi, Kunicích, Kunštátě, Lhotě u Lysic, Lysicích, Makově, Nýrově, Rozseči, Sebranicích, Štěchově, Tasovicích, Voděradech, Zbraslavci.

Příroda


Mikroregion Kunštátsko-Lysicko je tvořen přírodními parky. Přírodní park Halasovo Kunštátsko o rozloze 68,5 km2 byl vyhlášen v roce 1980. Svratecká hornatina (vyhlášen v roce 1990) má rozlohu 100,7 km2 a Lysicko (vyhlášen v roce 1994) má rozlohu 40,2 km2.

Nádherná krajina a potřeba její ochrany si vysloužila vytýčení řady přírodních prvků:

Kunštát - PP Kunštátská obora - park o rozloze 10,1 hektaru je unikátním přírodně-krajinářským segmentem prostředí se zámkem.

Lysice - PP Lysická obora - park o rozloze 61,3 hektaru obklopuje zámek. Nachází se zde více než 40 druhů listnáčů a 30 druhů jehličnanů, vzácných stromů a rostlin. Smrk ztepilý s obvodem 435 cm je zřejmě nejmohutnějším smrkem v ČR. V roce 2004 byl vyhlášen památným stromem.

Býkovice - PP Čtvrtky za Bořím - chráněné vstavačové rostliny.

Černovice - PP Habrová - skalní útvary, tzv. Rampirovy skály. PP Hersica - mokřadní lesní společenstva s výskytem chráněné bledule jarní. PP Kačiny - nejvýše položené bukové a habrové porosty s bohatým bylinným podrostem. PP Údolí Chlébského potoka - velký výskyt chráněných rostlin.

Rozseč nad Kunštátem - PP Cukl - úvalovité údolí s pramenným úsekem potoka a rybníčkem, významný biotop obojživelníků.

Tasovice - PR Rybník Ploník.

Lhota u Lysic - PP Žižkův stůl - skalní útvar.

KrhovMalý Chlum - výrazná krajinná domi-nanta s historickou a kulturní hodnotou, paleontologickými nálezy (na vrcholu halštatské hradisko), nádherné výhledy. Velký Chlum - pískovcové sochy od samouka Stanislava Rolínka.

PP - přírodní park; PR - přírodní rezervace; VKP - významný krajinný prvek

Členitá krajina přírodních parků s lesy plnými hub a malin je protkána turistickými cestami a cyklostezkami. V náručí přírody zde lze trávit dlouhé hodiny odpočinku nebo objevovat stále nové výhledy.

Zajímavosti


Bedřichov - barokní kostel sv. Mikuláše.

Černovice - barokní kostel sv. Jana Křtitele a fara.

Drnovice - Dominantu obce tvoří kostel Nejsvětější trojice - gotická stavba z roku 1426. Na návsi kvalitní barokní sochařská práce - socha sv. Floriána. V centru obce je nepřehlédnutelná tvrz (dnes radnice) a bývalý panský dvůr z konce 18. století.

Hodonín - Žalov - lesní hřbitov poblíž někdejšho tábora nucených prací, kde byli v době 2. světové války shromažďováni moravští Romové před transporty do vyhlazovacích táborů - památník.

Kozárov - Rozhledna s vyhlídkovou terasou ve výšce 24 m, výhledy na Jeseníky, Pálavské vrchy, Třebíčsko. U obce skautská, tábornická osada.

Kunštát - Zámek (viz titulní stranu) - první zprávy jsou z roku 1280, patří mezi nejstarší šlechtické hrady na Moravě. Zakladatelem byl Kuna, syn Heralta z Obřan. Jedním z pánů na Kunštátě byl i Jiří z Kunštátu a Poděbrad, český král. Zámek je národní kulturní památkou. Pod jižními zdmi zámku se nalézá psí hřbitov z konce 19. století, jeden z mála u nás dochovaných. Náměstí Krále Jiřího zdobí kostel sv. Stanislava - gotická stavba z 15. století, barokně přestavěná v 17. století, barokní fara a barokní dům z roku 1756, socha krále Jiřího z roku 1885.Hřbitovní kostel Sv. Ducha, krypta.
Město má dvě integrované obce - Rudku (Jeskyně blanických rytířů ). Komplex pískovcových soch od samouka Stanislava Rolínka. Socha T. G. Masaryka (13 m) byla zničena za 2. světové války. Areál je obklopen parkem, v němž je galerie soch a rozhledna na kopci Milenka. Ubytování, stravování. Vše je veřejnosti přístupné.), Újezd u Kunštátu (Hradisko s dodnes patrnými zbytky nápisů.)

Lysice - První písemná zpráva z roku 1308, pozůstatky hradu Rychvald ze 14. století. Na místě vodní tvrze byl v 1. pol. 17. století vystavěn zámek, turisticky velmi atraktivní a navštěvovaný objekt. V interiérech se nachází sbírka českého skla, porcelánu, soubory orientálních uměleckých předmětů, cenná sbírka zbraní, obrazů, nábytku a knihovna rakouské spisovatelky Marie Ebner Eschenbach (8 tisíc svazků). U zámku zachovalá pozdně renesanční terasovitá zahrada. Veřejnosti přístupný, několik prohlídkových tras.
Farní kostel Petra a Pavla ze 14. století. V kostele jsou umístěny původní insignie řemeslných cechů. Kostelu náleží misál z roku 1499 tištěný v Norimberku a misál cisteránský z roku 1688. Výzdoba kostela je v barokním slohu. Na náměstí korintský sloup se sochou Panny Marie z roku 1853 od brněnského sochaře Edeleho. Kaple s hrobkou u hřbitova z roku 1881 s ostatky rodiny majitelů panství (Piatti a Dubských).

Makov - Lesní vesnice v údolí dvou skalnatých hřebenů - Skřivánčí vrch‚ 620 m.n.m., s kruhovým výhledem na Drahanskou vysočinu a Jeseníky. Kaple Nejsvětější trojice kulturní památkou.

Nýrov - Partyzánská zemljanka obnovená v roce 1960, pomník padlým partyzánům.

Rozseč nad Kunštátem - Novostavba kaple sv. Antonína, v okolí bývalé stříbrné doly. Nejvyšší kopce na Kunštátsku - Horničí 701 m.n.m., Kulíšek 692 m.n.m.

Sebranice - Jedna z nejstarších obcí mikroregionu, na návsi původní rychta se žudrem z roku 1732, v okolí archeologické nálezy. Kostel Nanebevzetí Panny Marie ze 13. století s renesančními náhrobky rytířů z Voděrad, plastika Madony z 15. století, barokní fara.

Voděrady - První zpráva o obci z roku 1287, z archeologických nálezů jsou doloženy ojedinělé nálezy, které svědčí snad i o pohřebišti. Zbraslavec - Historizující kostel P. Marie Lurdské, zachované hrnčířské dílny.

Na území mikroregionu je mnoho odkazů na odbojářskou a partyzánskou činnost období 2. světové válkyNýrov - Zemljanka a partyzánský pomník; Kunštát, Zbraslavec - Naučná stezka Cestami odboje.

Významné osobnosti


František Halas (1901-1949) - jeden z nejvýznamnějších českých básníků, jehož rod pocházel z nedaleké Rozseče. V roce 1945 byl jmenován prvním čestným občanem Kunštátu. Je se svou ženou pochován na kunštátském hřbitově. V roce 2004 otevřena pamětní síň.

Klement Bochořák (1910-1981) - básník a spisovatel, rodák.

Ludvík Kundera (1920) - básník a překladatel, znalec Halasova díla.

Vincenc Bednář (1910-1983) - kněz, narozen v Makově.

Karel Josef Beneš (1896-1969) - spisovatel, pobýval v Žerůtkách a sem umístil i děj svého románu Kouzelný dům.

Volný čas


SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ

Hluboké u Kunštátu - lyžařský vlek 600 m.n.m., délka sjezdovky 350 m, 2 vleky, večerní lyžování, tratě pro běžecké lyžování;

Rudka u Kunštátu - lyžařský vlek v délce 350 m, večerní lyžování, motokrosová trať, kuželky;

Kunštát - sportovní hala, posilovna, tenisové kurty; Lysicepřírodní kluziště, sportovní hala, tenisové kurty, koupaliště;

Drnovice - tenisové kurty; Hodonínkoupaliště v arálu rekreačního zařízení Žalov.

KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ

Kunštát - Galerie MART, Pamětní síň Františka Halase a Klementa Bochořáka;

Lysice - letní kino;

Rudka, Kozárov - rozhledny.

Akce


Hrnčířský jarmark - Kunštát a hrnčířství patřilo k sobě v minulosti i dnes. Po roce 1993 byla navázána tradice hrnčířských jarmarků, která se těší velké oblibě. Kunštátské náměstí se změní v otevřené hlediště a své výrobky zde vystavují mistři řemesla z celé ČR. Hrnčířský jarmark probíhá vždy 3. víkend v měsíci září a získal si již svoje pevné místo v celorepublikovém kalendáři kulturních akcí.

Halasův Kunštát - Večery poezie a přidružené akce jako připomínka básníka Františka Halase. Probíhají nepřetržitě od roku 1969 vždy v měsíci říjnu a přivádějí do Kunštátu řadu literárních i hereckých osobností.

Zámek Lysice - Na zámku probíhá po celý rok řada akcí, jako jsou koncerty, šermířské turnaje, výstavy, divadelní představení, kostýmové prohlídky, výstavy květin; Lysické feérie - dvoudenní program.

Tradiční hody - Černovice, Kozárov.

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.boskovicko.cz

Typ záznamu: Mikroregion
AKTUALIZACE: Michaela Dvořáčková (Městské informační středisko Boskovice) org. 130, 21.01.2005 v 13:43 hodin
Copyright 1998-2023 © infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule
Penzion U Holubů Nový Jičínv v Novém Jičíněhodnocení