Měšťanský dům čp. 70

Kulturní památka
č.r 8-3364
Měšťanský dům čp. 70
Kostelní ulice č.or. 39, č.p. 70
č. parcely 97 st., k.ú. Nový Jičín - Město


Jednopatrový dům v řadové zástavbě boční ulice. Průčelí s posecesní úpravou dvouosé, resp. v patře tříosé, horizontálně členěné soklem, kordónovou a korunní profilovanou římsou. První patro se středním slepým oknem je doplněno plochými vesměs lineárně cítěnými štukami. V přízemí je prolomen vstup s výkladcem (na levé straně), napravo široká třídílná vrata. Dispozice objektu je řešena jako hloubkový dvoutrakt, druhotná plochostropá dvorní křídla pocházejí z 1. čtvrtiny 20. století. Přízemí je zaklenuto především valenými klenbami, resp. valeně s výsečemi a plackami. V bývalé síni se zachoval barokní pravoúhlý portál s uchy a kapkami, datovaný letopočtem 1713, s iniciálami "NM". Patro je převážně plochostropé, s valeně klenutou prostorou s lunetami. Ve dvorním traktu se nachází velký fragment hradebního zdiva, snad část nedochované hradební věže s náznakem slepé niky. Barokní stavba, pravděpodobně z r. 1713 se starším renesančním jádrem, byla upravovaná v 1. polovině 19. století a v l.čtvrtině 20. století.

LOKALIZACE

SOUŘADNICE WGS-84:
49.597222222N, 18.011111111E

ukázat na mapě

Hledej další objekty v okruhu do km
DALŠÍ INFORMACE: http://www.novy-jicin.cz

AKTUALIZACE: uživatel č. 268 org. 56, 02.09.2004 v 16:17 hodin
Copyright 1998-2021 © infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule
Penzion U Holubů Nový Jičínv v Novém Jičíněhodnocení