Informace pro občany

Přinášíme pravidelné informace a zprávy pro občany.
Opět se množí případy, kdy do kontejneru na zelený odpad občané navážejí větve. Prosíme, neházejte větve do kontejneru, protože kompostárna v tomto případě kontejner nevyveze a obec musí vývoz kontejneru uhradit. K ukládání větví je určen prostor na zahradě pod bývalým obecním úřadem. V případě opakované neukázněnosti některých občanů bude v blízkosti kontejneru nainstalován kamerový systém, který bude místo monitorovat a při odhalení viníka bude tento likvidaci odpadu hradit.

Upozorňujeme místní podnikatele a firmy, že kontejnery na plasty, papír a sklo v obci jsou určeny výhradně pro odpad z domácností. Podnikatelé by měli mít zpracované odpadové hospodářství a neplnit svým odpadem kontejnery určené pro občany.

Opakovaně vyzýváme občany, kteří si ještě nevyzvedli kompostéry, aby tak bezodkladně učinili na obecním úřadě.

Připomínáme majitelům psů, kteří nemají zaplacen poplatek za psa, aby poplatek neprodleně uhradili. Termín úhrady byl do 31. 3. 2016.
Cena 120,- Kč za jednoho psa.

Do kontejneru na železný odpad nepatří elektromateriál. Pracovníci obce ho musí pracně z kontejneru vytahovat a odvážet. Ledničky, varné konvice, mikrovlnné trouby, sporáky a další odvážejte do sběrného dvora ve Staré Vsi nad Ondřejnicí. Elektromateriál je možno odevzdat i ve středu v odpoledních hodinách.

Cyklostezka Petřvald - Stará Ves nad Ondřejnicí
V blízké době proběhne úprava povrchu cyklostezky spojující Petřvald a Starou Ves nad Ondřejnicí, která je ve společném vlastnictví obou obcí. Na cyklostezku bude položen asfalt.
Podomní prodej v obci

Opětovně upozorňujeme občany na nové praktiky různých podomních prodejců a prodejců energií, kteří si telefonicky domlouvají schůzky a vnucují lidem své služby a zboží. Ohrazují se tím, že jsou s občany domluveni, takže je není možné z obce vykázat. Prosíme občany, aby si dávali pozor na to, s kým si domlouvají návštěvu a koho si pouštějí do domu.


Kontejner na textil
Použité oblečení můžete odložit do speciálních kontejnerů. Kontejnery jsou postavené u „staré školy“. Objem kontejnerů v naší obci nestačí, a proto budou do měsíce přistaveny další tři. Budou umístěny na parkovišti na Hartech u obchodu, u „staré školy“ a v Petřvaldíku u obchodu. Do nádob můžete vkládat staré oblečení, obuv (v páru svázanou k sobě tkaničkami nebo v igelitové tašce) a také textilní hračky. Pomůžete tím nejen lidem, kteří oblečení potřebují, ale také čistotě v obci.

Výročí 750 let od první písemné zmínky o obci
V příštím roce 2017 si připomeneme kulaté výročí 750 let od první písemné zmínky o naší obci z roku 1267.
Opakovaně prosíme občany o zapůjčení historických předmětů, fotografií či různých písemností na výstavku věnovanou výročí 750 let od první písemné zmínky o obci Petřvald. Garantem této výstavy je ing. Jiří Hýl, pracovník obecního úřadu. Děkujeme za ochotu a podporu této akce.

Obec průběžně realizuje plánované opravy a stavební akce
U základní školy bylo vybudováno parkoviště, finišuje rekonstrukce spojovacích chodeb v základní škole, která bude ukončena do začátku školního roku.

Rekonstrukce bytů v budově č. p. 160 pokračuje dle harmonogramu. Dokončení je plánováno ke konci tohoto kalendářního roku.
Budování komunitního centra v přízemí budovy bude financováno z rozpočtu obce, protože nebyly vypsány dotační tituly, které by se na tuto akci vztahovaly.

V mateřské škole probíhá výstavba plotu a odhlučnění tělocvičny.

Přejeme občanům pohodové letní dny a dětem hezký zbytek prázdnin!
Václav Kološ, starosta
DALŠÍ INFORMACE: Petřvald
Zveřejněno 23.08.2016 v 10:38 hodin
Copyright 1998-2024 © infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule
Penzion U Holubů Nový Jičínv v Novém Jičíněhodnocení