Dětský folklorní soubor Světlovánek (stránka MÚ Bojkovice) [ Folklorní soubor či skupina ]

Světlovský bál
Dětský národopisný soubor Světlovánek vznikl na podzim roku 1976 - tehdy především jako přípravka folklórního souboru Světlovan (zal. v roce 1953). Tehdejší vedoucí souboru paní učitelka Ladislava Pavlíková spolu s Boženou Minaříkovou začaly pracovat s dětmi 1. a 2. tříd ZŠ. Pro děti byly pořízeny komenské kroje a obuv - krpce. Celou řadu krojových součástí pořídili rodiče sami - výšivky, stuhy, šátky.

V současné době navštěvuje Světlovánek kolem 60 dětí ve věku 6 - 15 let, soubor pracuje pod vedením Jitky Maštalířové a Marie Maňasové.
Od počátku devadesátých let (po obnovení činnosti) Světlovánek doprovází dětská cimbálová muzika při ZUŠ Bojkovice, založená a vedená Jaromírem Daňkem.
Tak jako se mění a odrůstá taneční základna Světlovánku, dochází i k obměně v doprovázející muzice.

Světlovánek vystupuje nejen v Bojkovicích a jejich blízkém okolí - tradiční "Stavění mája", mikulášské či vánoční vystoupení, také se pravidelně účastní okresní přehlídky dětských národopisných souborů v Uherském Hradiště a přehlídek v Uherském Brodě. V letech 1999 a 2004 vystupoval na mezinárodním dětském folklórním festivalu Kunovské léto, zúčastnil se tradičních Kopaničářských slavností na Starém Hrozenkově. V letech 1997, 2000 a 2003 se účastnil Jízdy králů ve Vlčnově. V roce 2003 jsme se zúčastnili festivalu Stretnutie priateľov v družební obci Trenčianská Turná a od té doby pokračuje vzájemné setkávání našich dětí a dětí souboru Štvorlístok z Trenčianské Turné.

Od roku 2003 působí soubor Světlovánek jako samostatné občanské sdružení, v roce 2004 se stal členem Folklórního sdružení České republiky.

Světlovánek má ve svém programu pásma dětských her, tance a písně moravských Kopanic, Strání, Luhačovického Zálesí a Uherskobrodska.

KONTAKTNÍ ADRESA:

Světlovánek
PaeDr. Marie Maňasová
Domky 484
687 71 Bojkovice
Česko (CZ)
tel: (+420) 60 333 1919
(+420) 572 642 079
fax: (+420) 572 642 078

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.Svetlovanek.net

AKTUALIZACE: Petra Stojaspalová (MÚ Bojkovice) org. 56, 09.06.2005 v 07:17 hodin
Copyright 1998-2024 © infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule
Penzion U Holubů Nový Jičínv v Novém Jičíněhodnocení