Pohorská jednota Radhošť

Pohorská jednota Radhošť (PJR) vznikla jako první český turistický a sportovní spolek v tehdejších zemích Rakousko-Uherska v r. 1884, zároveň se stala nositelem jak společenského, tak i technického pokroku a vzdělanosti, pozitivně ovlivnila rozvoj v oblasti působení a okolí.

Její počátky jsou spojeny se jménem PhMr. Štěpána Ježíška a JUDr. Eduarda Parmy, jejího dlouholetého předsedy (1886 - 1921).

V roce svého založení má PJR 242 členů a první odbory v blízkém regionu. Své počáteční úsilí PJR zaměřuje v létech 1885 - 1886 na příměstskou část Horečky, kde staví vyhlídky Milá domovina a Libušínka, zároveň buduje a označuje turistické chodníky. Zakoupením pozemku na Pustevnách v r. 1886 byl dán počátek dlouholetého budování turistických objektů a zařízení PJR v oblasti Radhošťských Beskyd.

KONTAKTNÍ ADRESA:

Pohorská jednota Radhošť
Ing. Jan Šrubař
P. O. BOX 69
744 01 Frenštát pod Radhoštěm
Česko (CZ)
tel: (+420) 603 352 025

LOKALIZACE


AKTUALIZACE: Kateřina Krestová (Městské kulturní středisko) org. 56, 24.06.2008 v 10:03 hodin
Copyright 1998-2021 © infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule
Penzion U Holubů Nový Jičínv v Novém Jičíněhodnocení