Klub frenštátských výtvarníků

Klub frenštátských výtvarníků byl založen 25. listopadu 1987. Jeho zakládajícími členy byli:

Karel Babinec

Jan Fuxa

Vlastislav Holub

Jiří Klučka

František Konvička

Pavel Strnadel

Eduard VojtekJiž následujících dvou letech se klub rozrostl o další významné umělce jako jsou:

Iva Fialová

Josef Godža

Jan Hrnčárek

Zdeněk Jalůvka

Jaroslav Merenda

Miloš Šimurda

Karel VašutRoku 1996 se stává členem Karla Stiborková a roku 2001 Eliška Resková a Zdeněk Píža. V průběhu let z klubu vystoupili Jiří Klučka, Eduard Vojtek, Jaroslav Merenda a Iva Fialová. V tomto roce se koná 16. salón frenštátských výtvarníků.Základní podmínky pro přijetí do klubu a trvalého členství jsou(citace z Programu klubu frenštátských výtvarníků ze dne 25. 11.1987):

Členem klubu může být každý kdo se věnuje soustavně a dlouhodobě výtvarné činnosti a dosáhne v ní určité úrovně.

Pravidelně se bude účastnit klubových výstav "Salón". Obeslat výstavu je pro členy závazné, kdo ji neobešle dva roky po sobě, přestává být automaticky členem.

Výtvarníci se budou pravidelně účastnit pracovních porad, které svolává předseda klubu.

Členství v klubu nového uchazeče musí být schváleno nadpoloviční většinou stálých členů.Úkoly klubu jsou:

Pořádat roční přehlídky tvorby členů klubu

Přispívat k šíření zájmu o výtvarné umění

Navrhovat a podporovat další výstavy

Publicistická činnost

Organizování setkání a besed

Spolupráce s kulturními a společenskými institucemi a organizacemiNa výstavy je možno přizvat jednorázově i jiné výtvarníky jako hosty, pokud to bude členy schváleno.Klub má charakter regionální, sdružuje výtvarníky a výtvarné teoretiky, kteří mají vztah k Frenštátsku ( a v širším měřítku k Pobeskydí). Nepředstavuje určitý výtvarný názor nebo směr, či žánr nebo techniku.Nynější cíle klubu:

Spolupráce klubu s ostatními výtvarnými kluby regionu

Udržování tradice každoročních výstav

Prezentovat se častěji v regionu před širokou veřejností

Zvát hosty - výtvarníky k účasti na výstavách

Zajistit členům klubu prezentaci na výstavách i mimo frenštátský region

Ve spolupráci s městským úřadem zřízení reprezentativních výstavních prostor pro výtvarníky

Vytvoření stálé galerie

Vytvoření stálé expozice významným umělcům tvořícím v tomto městě a okolí

UPŘESŇUJÍCÍ ODKAZY

LOKALIZACE


Typ záznamu: Klub
AKTUALIZACE: Kateřina Krestová (Městské kulturní středisko) org. 56, 24.06.2008 v 09:44 hodin
Copyright 1998-2021 © infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule
Penzion U Holubů Nový Jičínv v Novém Jičíněhodnocení