Mikroregion BOSKOVICKO [ Mikroregion ]

Od Svitavy na Paprč krajem sedmizubého hřebene


Mikroregion Boskovicko zaujímá východní část regionu Boskovicka, sousedí s prostějovským okresem. Boskovice jsou přístupné z Brna a od Svitav po silnici č. 43, tu u Boskovic kříží západovýchodní tah z Prostějova do Žďáru nad Sázavou - silnice č. 19 a 150.

Centrem mikroregionu je město Boskovice, město sedmizubého hřebene, deváté největší město jižní Moravy; prastaré správní středisko, město škol, výrobních podniků a kulturních tradic.

Obce mikroregionu leží v podhůří, ale i na kopcích Drahanské vrchoviny, některé dokonce v Boskovické brázdě. Výšková rozmanitost je proto velmi zajímavá - od 300 metrů n.m. na toku řeky Svitavy až po nejvyšší vrcholy Drahanské vrchoviny přesahující 700 m.n.m.

Mikroregion tvoří 14 obcí: Benešov, Chrudichromy, Knínice, Kořenec, Lhota Rapotina, Ludíkov, Okrouhlá, Sudice, Suchý, Újezd u Boskovic, Valchov, Velenov, Vážany, Žďárná a město Boskovice. Celková rozloha mikroregionu je 130 km2; žije zde přes 17 tisíc obyvatel.

Příroda


K nejcharakterističtějším rysům krajiny Boskovicka patří její rozmanitost. Na jedné straně nivy řeky Svitavy a úrodná Boskovická brázda, na druhé zase obce ležící pod vrcholy nejvyšších kopců Drahanské vrchoviny, které tvoří přírodní park Řehořkovo Kořenecko. Ten má rozlohu 24 km2 a vyhlášen byl v roce 2000. Územím mikroregionu od Boskovic až na Benešov vede regionální biokoridor.

Kořenec - PP Horní Bělá - Ze zvláště chráněných území mikroregionu Boskovicko je možné jmenovat horní tok řeky Bělé, která napájí Vodní nádrž Boskovice.

Benešov - PR Pavlovské mokřady; PR Prameniště Bělá.

Boskovice - PR Vratíkov je jedním z nejsevernějších výběžků Moravského krasu, jeskyně nejsou přístupné. PP Lebeďák je stráň se suchomilným společenstvem. PP Bačov je významné naleziště zkamenělin. Z významných krajinných prvků mikroregionu Boskovicko je možné jmenovat Hodišku, Bačovské stránky a U Otylky. Zajímavými místy jsou dále Arboretum Šmelcovna, Zámecký park Boskovice či Hradský hřbet s bukovými porosty na Hradském kopci. Okolím Boskovic vedou tři naučné stezky zdraví v délce 7,8, 6,2 a 3,6 km.

PP - přírodní park; PR - přírodní rezervace; VKP - významný krajinný prvek

Zajímavosti


Benešov - Leží poblíž vrcholů Drahanské vrchoviny. Poblíž obce stojí radiolokátor Skalky, který monitoruje počasí v republice. Kostel Povýšení sv. Kříže, naučná stezka odbojářských tradic.

Boskovice - Integrují Vratíkov (Vratíkovský kras), Bačov (naleziště zkamenělin), Mladkov (u řeky Svitavy) a Hrádkov. Boskovice jsou členem Národní sítě zdravých měst; zdejší mateřské centrum uděluje Řády dětského úsměvu zařízením vstřícným k dětem.Bližší informace viz tištěná osmidílná řada Boskovice-město sedmizubého hřebene.

Chrudichromy - Rozprostírají se na úpatí kopce Habří (441 m) nad nivou řeky Svitavy. Nejstarší historická zpráva pochází z roku 1349.

Knínice - Leží v Boskovické brázdě, kostel sv. Marka, dřevěná zvonice z 19. stol., raně barokní kaple sv. Floriána, roubenky.

Kořenec- Leží poblíž jednoho z nejvyšších vrcholů Drahanské vrchoviny - Paprče (721 m.n.m.). Je zde větrný mlýn se zachovalými mechanismy (příležitostně přístupný), Muzeum lidových tradic s pamětní deskou Jiřímu Pelikánovi, lidová architektura, golfové hřiště.

Lhota Rapotina - Leží na řece Svitavě. Kostel sv. Vavřince z roku 1717 patří k nejmenším kostelům v Evropě. Jeden z nejstarších mlýnů na Moravě na papír je doložen v roce 1670.

Okrouhlá - Byla založena v roce 1447 jako typická okrouhlice, dnes leží poblíž původního místa. Z Kudlinky (630 m.n.m.) nejlepší výhledy na Boskovickou brázdu.

Sudice - Leží v Boskovické brázdě. Poblíž je dvůr Pastvisko, broková střelnice, rybníky.

Suchý - Malá obec poblíž nejvyšších vrcholů Drahanské vrchoviny - Skalek (735 m.n.m.) vyhledávaná rekreační oblast s rybníkem; naučná stezka odbojářských tradic.


Újezd u Boskovic - Leží na náhorní plošině (536 m.n.m.) s unikátními výhledy na sever a západ, chatová oblast, koupaliště.

Valchov - V roce 2003 postavili novou kapli sv. Petra a Pavla.

Velenov - Podle pověsti zde žil ptáčník Velen, který získal šlechtický titul a postavil boskovický hrad. Obcí vede turistická cesta (8 km) z Boskovic na Suchý.

Vážany - Leží na úbočích Boskovické brázdy, raně barokní kostel Zvěstování P. Marie s unikátní střechou krytou břidlicí. ŽďárnáPozdně barokní kostel sv. Bartoloměje z roku 1759, ze stejné doby tzv. zámeček, naučná stezka odbojářských tradic. Křižovatka turistických cest.

Významné osobnosti


František Loubal (1893 Chrudichromy-1950) - literární publicista, spisovatel.

Josef Sekanina (1901 Knínice-1986) - mineralog, působil na MU v Brně

Bruno Zwicker (1907 Knínice-1944 Osvětim) - sociolog.

František Řehořek (1890-1982) - malíř, žil v Kořenci.

Josef Koudelka (1938 Valchov) - fotograf.

Volný čas


SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ
Boskovice - krytý bazén, sauna, balneo, skatepark, sportovní hala, Modrá věž: bowling, squash, fitness, wellness služby, Červená zahrada: koupaliště, dvě fotbalová hřiště, kuželky, tenis, volejbal, zimní stadion

Kořenec - golf

Benešov - minigolf, koně, rybolov, fitness, kemp

Knínice - tenis

Suchý - rekreační areál s rybníkem (5 ha), tobogan, kemp

Újezd - koupaliště

Okrouhlá - kuželky

KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ
Boskovice - Galerie Otakara Kubína, Muzeum Boskovicka (dislokované expozice Židovské město v Boskovicích a Muzeum zemědělských strojů), kino, letní kino, diskotéky, westernové městečko, hvězdárna

Kořenec - Muzeum lidových tradic.

Akce


Sraz velorexů - Tradiční prvomájový sraz majitelů vozítek značky velorex v Boskovicích.

Městské historické slavnosti v Boskovicích (červen).

Kořenecké slavnosti - Folklórní slavnosti oblasti Drahanské vrchoviny (červen).

Boskovice - Multižánrový festival pro židovskou čtvrť vznikl v roce 1993 (červenec).

Pohár Drahanské vrchoviny - Šestidílný závod pro veřejnost na horských kolech (červenec až září).

Okrouhlecký tuplák Soutěž v rychlosti vypití tupláku piva založená v roce 2000 (srpen).

Hradhouse - Největší festival taneční scény na Moravě (srpen).

Show Malá Haná - Svátek modelářů letadel řízených rádiem (srpen).

Polévka pro chudé a bohaté - Tradiční charitativní akce konaná o štědrodenním poledni na Masarykově náměstí (štědrý den).

Vánoční jarmark na Masarykově náměstí.

Poutě - Boskovice, Knínice, Kořenec, Újezd, Lhota Rapotina, Valchov, Žďárná, Benešov.

V řadě obcí okolí Boskovic jsou dodnes udržovány lidové tradice - stavění a kácení máje, pálení čarodějnic, Mikulášské obchůzky, ostatky (Okrouhlá).

UMÍSTĚNÍ


Typ záznamu: Mikroregion
AKTUALIZACE: Michaela Dvořáčková (Městské informační středisko Boskovice) org. 130, 08.02.2005 v 12:17 hodin
Copyright 1998-2022 © infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule
Penzion U Holubů Nový Jičínv v Novém Jičíněhodnocení