Mikroregion MALÁ HANÁ [ Mikroregion ]

V údolí pole, na úbočích sady

Úrodné údolí Boskovické brázdy, které na severu zeširoka vstupuje na území Pardubického kraje, lemují vesnice založené v úpatí kopců. Touto oblastí vedly kdysi dávné stezky spojující sever s jihem. Dávná zemědělská tradice rozšířila nepochybně i pod vlivem vzdělaných mnichů kláštera Hradisko u Olomouce na úbočí kopců i tradici ovocnářskou, která již v 19. století přerostla v tradici školkařskou.

Centrem mikroregionu je město Velké Opatovice, kde se již od 19. století vyrábělo šamotové zboží.

Oblast mikroregionu Malá Haná zaujímá plochu 85 km2 a žije zde na 8.000 obyvatel v deseti obcích: Borotíně, Cetkovicích, Malé Roudce, Světlé, Šebetově, Uhřicích, Úsobrně, Vanovicích a městě Velkých Opatovicích.

Příroda

Oblast Malé Hané je velmi příjemné místo především pro cykloturistiku, ale i pěší turistiku. Nabízí překrásné pohledy na úbočí Drahanské vrchoviny na východě a nejjižnějších výběžků Třebovského mezihoří na západě. Procházky, během nichž lze mezi poli stoupat lukami s ovocnými stromy až do hlubokých lesů v kopcích, patří k nejpříjemnějším možnostem trávení volného času v kraji. Zajímavostí je lokální biokoridor, který vede bezprostředním okolím dálničního tělesa ve směru Vídeň-Vratislav, jehož výstavba byla zahájena za II. světové války.

K dalším přírodním zajímavostem patří zvláště chráněná území: ÚsobrnoPR Durana.

Borotín - Arboretum Borotín (jako součást lokálního biocentra V Občinách)bylo založeno v roce 1918 majiteli panství, rodinou Riedlů; obnoveno bylo v 80. letech minulého století. Směrem na sever a severozápad vedou z Borotína vycházkové trasy k Borotínskému čihadlu (538 m.n.m.) a Opatovickému hradisku (514 m.n.m.) s reliéfy Petra Bezruče a Josefa Bohuslava Foerstera od Karla Otáhala, které jsou součástí významného regionálního biokoridoru vedoucího od Pamětic ke Smolenské přehradě poblíž Velkých Opatovic.

Velké Opatovice - PP, zámecký park.

Šebetov - PP, zámecký park, nepřístupný.

PP - přírodní park; PR - přírodní rezervace; VKP - významný krajinný prvek

Zajímavosti

Borotín - Barokní zámek v letech 1753-1774 postavil olomoucký biskup. Z části jeho parku vzniklo v roce 1918 dnes hojně navštěvované arboretum. Zámek je nepřístupný. Kostel Povýšení sv. Kříže byl postaven r. 1788.

Cetkovice - První záznam o obci je z roku 1078. Barokní kostel sv. Filipa a Jakuba byl vystavěn v roce 1699, fara zvaná Zámeček, letní sídlo posledního hradiského opata, v roce 1762.

Malá Roudka - První písemný záznam z r. 1363, výhledy do okolí, integruje obec Skočovu Lhotu.

Světlá - Pomníček Fr. Palackého.

Šebetov - Zámek ze 16. stol., původně rezidence kláštera Hradisko u Olomouce, byl přestavěn v r. 1697 barokně, 1885 ve stylu francouzské novorenesance. V zámku je ústav sociální péče. Na návsi socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1724 a socha P. Marie s křížem. Novogotická kaple sv. Anny (viz titulní stranu) z roku 1842 na kopci.

Uhřice - První písemný záznam je z roku 1201. Pochází odtud rodina literátů Křičků.

Úsobrno - Již na přelomu tisíciletí stál na kopci Durana hrad, pod ním na obchodní cestě Jantarová stezka mýtní stanice. V 18. století se v okolí těžila železná ruda, 1817 byla založena sklárna, která pracuje dodnes. Kostel sv. Cyrila a Metoděje byl vystavěn v roce 1951.

Vanovice - První zmínka je z roku 1167. Pozdně gotický kostel sv. Václava ze 14. stol. s úpravami v 16. a 18. stol., evangelický kostel z roku 1844. Školkařská tradice založená r. 1863 Fr. Vlkem. Integrovanou obcí jsou Drválovice s památníkem obětem protifašistického odboje.

Velké Opatovice - integrují obce Bezděčí (barokní kaplička), Velkou Roudku (1839 zde byly založeny lázně se sirným a železitým pramenem, Františkův pramen je dosud zachován), Svárov (asi 1 km na jihovýchod je skalní útvar Kamenná svatba), Brťov, Korbelovu Lhotu. Zámek z 18. stol. je v majetku města, je zde umístěna Pamětní síň akad. malíře Karla Otáhala, muzeum města, galerie SOU tradičních řemesel, dále je zde kino, společenský sál, umělecká škola, fitness a další zařízení. Zámecký park podléhá památkové ochraně. Kostel sv. Jiří byl vystavěn r. 1791, oltářní plastika sv. Jiří je dílem Karla Otáhala. Barokní sochy - sv. Florián, Jan Nepomucký, Tadeáš, Vendelín a další plastiky v okolí kostela.
Naučná stezka Velké Opatovice.

Významné osobnosti

Karel Otáhal (1901-1972) - akad. sochař, autor řady reliéfů ve Velkých Opatovicích.

Otýn Břeněk (1870-1926) - spisovatel a žurnalista.

Volný čas

SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ

Koupaliště - Borotín, Šebetov;

Koně - Cetkovice, Vanovice;

Tenis - Velké Opatovice, Úsobrno;

Ryby - Úsobrno, Uhřice, Cetkovice, Velké Opatovice;

Fitness - Velké Opatovice (sauna, masáže).

KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ

Borotín - arboretum, pohyblivý betlém;

Velké Opatovice - Galerie SOŠ a SOU tradičních řemesel, Památník města Velké Opatovice, kino, letní kino;

Šebetov - kino.

Akce

(Ne)jen jazzový dýchánek - Úspěšně založená tradice letního jazzového festivalu v areálu letního kina (červen, Velké Opatovice).

Borotín, festival bez drog a alkoholu - Dvoudenní festival pořádaný na koupališti v náručí přírody (přelom července a srpna).

Pivní slavnosti(červenec, Skočova Lhota).

Sraz kututáků - Soutěž podomácku udělaných traktorů (srpen, Velká Roudka).

Recesistické výlety po stopách Franty Úsobrňáka - Úsobrno.

Poutě - Řada obyvatel Malé Hané ctí dávné křesťanské tradice. Jednou z významných událostí roku je v jednotlivých obcích pouť (Knínice, Šebetov, Cetkovice, aj.).

Mikulášská nadílka, ostatky - V řadě obcí Malé Hané jsou zachovány či obnovovány lidové tradice.

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.boskovicko.cz

Typ záznamu: Mikroregion
AKTUALIZACE: Michaela Dvořáčková (Městské informační středisko Boskovice) org. 130, 09.12.2004 v 15:30 hodin
Copyright 1998-2022 © infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule
Penzion U Holubů Nový Jičínv v Novém Jičíněhodnocení