Mikroregion LETOVICKO [ Mikroregion ]

Malebná krajina dávných i současných cest

Mikroregion Letovicko leží v nejsevernější části Jihomoravského kraje, 40 km severně od Brna, v povodí řeky Svitavy. V severojižním směru ho protíná silnice I. třídy č. 43 a železniční trať Brno-Česká Třebová vedoucí kolem řeky Svitavy. Sousedí s okresem Svitavy v Pardubickém kraji.

Jeho centrem je prastaré město Letovice zmiňované již v roce 1145, na něž z výšky shlíží zámek, kostel sv. Prokopa a klášterní kostel sv. Václava s nemocnicí Milosrdných bratří, tradiční centrum textilní a kamnářské výroby.

Letovicko zaujímá plochu 103 km2, žije zde na 10 tisíc obyvatel v 15 obcích: Deštném, Horním Poříčí, Horním Smržově, Chrudichromech, Křetíně, Lazinově, Míchově, Paměticích, Petrově, Prostředním Poříčí, Roubanině, Skrchově, Stvolové, Vískách, Vranové, a městě Letovicích, které má patnáct místních částí.

Malebná a rozmanitá krajina v nadmořské výšce 320-500 m.n.m., kde se střídají lesy, pole, louky, pastviny a vodní plochy, dokáže naplnit člověka pocitem klidu. Letovicko má tradici výletního střediska pro obyvatele Brna.

Příroda

Od Brna do Letovic a dále údolím Křetínky vedla původní Trstenická stezka do Čech přes Svojanov, Poličku, Litomyšl. Leží na ní obce Vranová, Křetín, Dolní, Prostřední a Horní Poříčí. V roce 1976 byla za Letovicemi vybudována Vodní nádrž Letovice (11), která slouží k rekreaci i rybolovu. Oblíbená je cyklovyjížďka z Letovic kolem přehrady na hrad Svojanov.

Letovice - PP Park Letovice, VKP Letovské amfibolity, VKP Lada nad Slatinkou, PP Babolský háj, EKP bývalé lázně Andělka (Kladoruby), Skalní útvar Kamenná svatba (Kochov);

Vlkov - VKP Vlkovské jalovce;

Podolí - VKP Lada nad Hodiškou;

Skrchov - VKP Meandry u Skrchova, mokřady; Horní PoříčíVKP ščerky.

PP - přírodní park; PR - přírodní rezervace; VKP - významný krajinný prvek; EKP - evidovaný krajinný prvek

Zajímavosti

Deštná - První zmínky o obci se datují k přelomu 12. a 13. století. Dominantou obce je kostel sv. Petra a Pavla postavený roku 1783. V blízkosti místní části Rumberk reliéfní zbytky menšího hradu, který zanikl patrně koncem 14. století.

Horní Poříčí - Barokní kaple Nanebevzetí P. Marie a kaplička Sv. Trojice v polích.

Horní Smržov - Nejbližší vrch Kojetina 587 m.n.m. Významným krajinotvorným prvkem je Panský les - lesní porost pralesního typu.

Chrudichromy - Rozprostírají se na úpatí kopce Habří (441 m) pozvolna skloněného do údolí řeky Svitavy. Nejstarší historická zpráva pochází z roku 1349; v obci byl svobodný dvůr, který vlastnil hostinec a pivovar.

Křetín - První zmínka se objevuje již roku 1043, první zaručená zpráva se datuje až k roku 1308. Do roku 1880 se v okolí těžila železná ruda pro huť ve Štěpánově. Zámek z 19. století s parkem slouží jako dětská ozdravovna. Barokní kostel sv. Jeronýma, socha sv. Jana Nepomuckého z 1. pol 18. století, novodobá fara z roku 1995. Křetín je křižovatkou cyklotras.

Lazinov - První písemná zmínka je z roku 1420. Charakter obce změnila výstavba přehrady. V obci se nachází lidová usedlost č. 4, památkově chráněné stavení s dochovanou původní dispozicí z 18. století.

Letovice - Leží na soutoku řek Křetínky a Svitavy. Dominanty města tvoří zámek, děkanský kostel sv. Prokopa a klášterní kostel sv. Václava. Město je členem národní sítě zdravých měst. Zámek s parkem, původně gotický hrad založený pravděpodobně v letech 1250-1274 Heřmanem z Letovic, byl po roce 1544 renesančně, koncem 17. stol. barokně přestavěn. Po roce 1820 za držby uherského rodu Kalnokyů byly vybudovány konírny a zámek byl upraven do novogotické podoby. Z této doby pochází přírodní památka Park Letovice (1) s rozlohou 27,5 ha.
Děkanský chrám sv. Prokopa, původně gotický kostel z poslední třetiny 14. stol. s renesančními náhrobky.
Klášterní kostel sv. Václava z roku 1774 s klášterem, kryptou někdejších majitelů panství a nemocnicí Milosrdných bratří z roku 1773, v níž je lékarna s původním zařízením.
Za zmínku stojí i kamenný kříž pod kostelem sv. Prokopa z r. 1746 u silnice k nádraží z r. 1811, u koupaliště památník umučených a pietní místa umučených za II. svět. války. Stavebně technickou památkou je vodárenská věž, součást I. březovského vodovodu z r. 1911.
Město má 15 místních částí - Babolky, Dolní Smržov, Chlum, Jasinov, Kladruby (lázně Andělka v Kladrubech byly oblíbeným místem pro rekreaci již na začátku minulého století), Kochov (gotický filiální kostel sv. Jiří z konce 13. století, asi 2 km severovýchodně skalní útvar Kamenná svatba obklopený nádhernými zákoutími přírody), Lhotu, Meziříčko, Novičí (lidová usedlost č. p. 14), Podolí, Slatinku, Zábludov, Kněževísko, Zboněk a Klevetov.

Míchov - První zmínka je z roku 1169, kdy král Vladislav daroval ves klášteru Hradisko u Olomouce.

Pamětice - Obec leží v Boskovické brázdě, v roce 1938 zde postavili kapličku.

Petrov - Celé území obce je začleněno do přírodního parku Halasovo Kunštátsko.

Prostřední Poříčí - Leží na tzv. Trstenické stezce, která spojovala Čechy s Moravou a pokračovala přes Polsko až k Baltskému moři. Obcí vede cyklostezka na hrad Svojanov.

Roubanina - Farní gotický kostel sv. Ondřeje s pozdně románským jádrem, v roce 2002 zde byly odkryty vzácné gotické fresky ze 70. let 14. století.

Skrchov - Řeka Svitava zde vytváří pozoruhodný krajinný prvek Meandry u Skrchova. Na návsi se nachází dřevěná zvonička z poloviny 19. století.

Stvolová - Významný krajinný prvek Vlkovské jalovce je asi 1 km od Vlkova.

Vísky - Z daleka viditelný kostel sv. Michaela, jeden z nejstarších kostelů na Moravě. V jeho věži jsou pozoruhodné dva zvony - barokní z 18. století a velmi starobylý gotický, o němž se traduje, že je nejstarší na Moravě.

Vranová - Chráněnou památkou je lidová usedlost č. 46, z roku 1878 pochází zemědělská usedlost č.p. 5. Z nejvyššího kopce názvu Kocholík (420 m.n.m.) je krásný výhled na Drahanskou vrchovinu.

Významné osobnosti

Jan Bárta-Letovský (1821-1898) - novinář, redaktor, vydavatel prvních českých novin v USA.

Emanuel Janoušek (1875-1937) - zakladatel průmyslové školy pokračovací v Letovicích, autor Pamětí města Letovic.

Jan Daněk (1894-1961) - malíř, restaurátor, režisér, scénograf, pracoval na výzdobě a restauraci kostelů ve Zlíně, Letovicích, Starém Svojanově, Hrabyni.

Volný čas

SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ

Letovice - areál Koupaliště, tenisové kurty (nafukovací hala), minigolf, sportovní hala, fitness, volejbal, plážový volejbal, sauna.

Vodní nádrž Letovice - rybolov, vodní sporty, koupání v přírodě.

Vísky - koně, krytý bazén (agroturistické centrum Ohrada).

Stvolová - tenisové kurty.

KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ

Letovice - kino, letní kino, veřejný internet, Galerie Pex, Isarno - keltský skanzen, Městské kulturní středisko.

Akce

Floriánský trh(květen).

Festival 3+1 - Třídenní festival se koná v srpnu v areálu Koupaliště. Jeho tradice vznikla roku 2000 na základě myšlenky podpoření spolupráce tří oblastí - veřejného sektoru, podnikatelů a neziskových organizací.

Václavský trh (září).

Běh kolem přehrady Křetínky - Tradice patnáctikilometrového vytrvalostního běhu terénem kolem přehrady byla založena v roce 1987 při příležitosti 10. výročí jejího otevření. Koná se vždy na začátku listopadu.

Mikulášská nadílka - Dlouholetá tradice mikulášské nadílky v areálu hasičské zbrojnice v Letovicích přiláká každoročně stovky lidí s dětmi z širokého okolí.

Poutě - V řadě obcí Letovicka zůstala zachována tradice poutí.

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.boskovicko.cz

Typ záznamu: Mikroregion
AKTUALIZACE: Michaela Dvořáčková (Městské informační středisko Boskovice) org. 130, 09.12.2004 v 15:36 hodin
Copyright 1998-2022 © infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule
Penzion U Holubů Nový Jičínv v Novém Jičíněhodnocení