Květena CHKO Pálava [ Flora ]

Květena CHKO Pálava

Květena Pavlovských vrchů a Milovické pahorkatiny je odrazem pestrých přírodních podmínek území. Nesmazatelné stopy zde zanechaly jednotlivé fáze vývoje květeny ke konci poslední doby ledové a v době poledové. Výrazně se na utváření květeny uplatnilo lidské osídlení, které je starého data.

Chráněná krajinná oblast Pálava leží v Panonském termofytiku ve fytogeografických podokresech (podle fytogeografického členění České republiky užitého v Květeně ČR) Pavlovské kopce (17b) a Milovická pahorkatina (17c). Na severu a jihu zasahuje CHKO i do podokresu Dyjsko-svratecký úval (18a). Celé území je součástí panonské květenné oblasti, která na jižní Moravu zasahuje přes hřbety Malých Karpat a Moravské pole z Uherské nížiny.

Flóra chráněné krajinné oblasti je velmi rozmanitá a vyznačuje se zastoupením většího množství skupin rostlinných druhů s velmi odlišným rozšířením na zemském povrchu. Z přírodovědeckého a ochranářského hlediska má velký význam přítomnost endemitů (druhy rostoucí na poměrně malém území), reliktů (druhy, které v oblasti zůstaly po klimatických změnách jako "svědkové" předchozích stadií vývoje vegetačního krytu), jakož i mezních (druhy rostoucí zde na okraji svého areálu) a exklávních prvků (druhy mající zde izolované lokality mimo oblast souvislého rozšíření).

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.Palava.cz

Typ záznamu: Flora
AKTUALIZACE: Ladislav Hollý (archívní záznam) org. 56, 21.12.2004 v 10:06 hodin
Copyright 1998-2021 © infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule
Penzion U Holubů Nový Jičínv v Novém Jičíněhodnocení