Rostlinstvo CHKO Pálava [ Flora ]

Rostlinstvo CHKO Pálava

Rostlinstvo, cizím slovem též vegetace, je velmi rozmanité v důsledku rozrůzněných stanovištních podmínek, bohatých podmínek a dlouhodobého lidského vlivu. Z hlediska vertikálního členění vegetace - vegetační stupňovitosti - se na území CHKO Pálava vyskytují společenstva nížinného a pahorkatinného vegetačního stupně; na severních svazích Děvína vlivem chladnějšího mezoklimatu i lesní společenstva vegetačního stupně kopcovinného. Do vegetačního stupně nížin náležejí lužní lesy, do vegetačního stupně pahorkatinného většina lesních, lesostepních, stepních a skalních rostlinných společenstev.

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.Palava.cz

Typ záznamu: Flora
AKTUALIZACE: Ladislav Hollý (archívní záznam) org. 56, 21.12.2004 v 10:08 hodin
Copyright 1998-2021 © infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule
Penzion U Holubů Nový Jičínv v Novém Jičíněhodnocení