Naučná stezka Mionší

Naučná stezka Mionší představí přírodovědné a historické pamětihodnosti této části slezských Beskyd. Po 16 letech má veřejnost možnost nahlédnout do okrajových partií tzv. pralesa Mionší. Tento skvost beskydské přírody, patří mezi nejzachovalejší lesní komplexy v moravské části Západních Karpat. Proto je, jistě po právu, přísně chráněn jako národní přírodní rezervace a veřejností označován jako "prales".

Jedná se o největší komplex přirozeného jedlobukového lesa karpatského typu na území ČR. Najdeme zde mozaiku lesních porostů, menších lesních luk - tzv. polan, pramenisek a skalek. NPR Mionší je domovem asi 110 druhů obratlovců - z toho 73 druhů ptáků; druhové bohatství hub ji řadí mezi nejvýznamnější mykologické lokality u nás.


Co se na naučné stezce můžete dozvědět ?

- seznámit se s množstvím pozoruhodných původních obyvatel hor - rostlinami i zvířaty
- jak se liší běžný hospodářský les od přirozeného, a proč je Mionší "prales" a ne prales
- jak funguje přirozený les, k čemu jsou dobré suché a polámané stromy
- jak tento drsný kraj osidlovali lidé a něco ze života zdejších horalů
- zajímavosti o zdejších lesích i lovcích, z nichž nejznámější byl Bezručův "markýz Gero"
- proč a jak je oblast Mionší již více než 100 let chráněna před běžným využíváním lidmi


Naučná stezka Mionší je koncipována jako cca 7 km dlouhý okruh, který má 10 zastavení vybavených informačními panely. Cílem je umožnit návštěvníkům shlédnou alespoň část legendárního beskydského "pralesa", a přitom zachovat jeho klid. Proto je stezka zřizována jako sezónní - je přístupná od 1. června do 15.září. Mimo tuto dobu bude demontována.

Stezka má naprosto odlišnou trasu i informační náplň než původní NS, zrušená v roce 1988 !

Trasa je středně náročná, celkové převýšení je 330 m. Prohlídka Vám zabere cca 2,5 až 3 hodiny. Je určena pouze pro pěší ! Upozorňujeme, že vstup do národní přírodní rezervace Mionší (laicky řečeno dovnitř do pralesa) mimo trasu stezky není dovolen.

Bezpečnost na trase:
- Za silného větru je pohyb po stezce nebezpečný - riziko pádu stromů nebo jejich částí !
- Třetina trasy vede po úzkých loveckých chodnících (mezi zastavením 6 až 10) - není proto vhodná pro kočárky nebo osoby se stíženou pohyblivostí.
- Návštěvníkům doporučujeme turistickou obuv a opatrnost při sestupu za mokra.
- Vstup na stezku je na vlastní nebezpečí !

Stezka je značena dřevěnými šipkami s emblémem tetřeva - a to pouze na rozcestích !

Nástupní místo je v obci Dolní Lomná, asi 200m od autobusové zastávky Matyščina louka, v ústí doliny potoka Mionší. U zastávky je rovněž možné odstavit auto na novém parkovišti.

LOKALIZACE


Typ záznamu: Naučná stezka
AKTUALIZACE: Eliška Černochová (Beskydy-Valašsko) org. 56, 05.03.2010 v 10:12 hodin
Copyright 1998-2021 © infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule
Penzion U Holubů Nový Jičínv v Novém Jičíněhodnocení