Kostel sv. Marka [ Pomník či památník ]

Kostel sv. Marka se nachází v památkové zóně.
Roku 1569 byl protestanty postaven na Horním předměstí Fryštátu dřevěný kostelík sv. Marka s malou věží, současně byl kolem kostela zřízen nevelký hřbitov. V roce 1654 byl kostelík protestantům odebrán. Převzal ho katolický farář, a tím se stal filiálním kostelem farního kostela. Roku 1773 byl dřevěný kostelík svržen, o rok později postaven kostel zděný. Požáry a zemětřesení v letech 1781-1823 zničily kostel natolik, že v letech 1823-26 byla nutná rozsáhlá rekonstrukce. Klasicistní úpravy daly kostelu dnešní podobu.

Řeckokatolické bohoslužby v kostele sv. Marka v Karviné
Kultura regionu Karvinska se v minulosti utvářela možnostmi pracovních příležitostí. Za prací přijížděli i pracovníci z východního Slovenska a přinesli sebou nejen kulturní a tradiční zvyklosti svých domovů, ale i křesťanskou víru. Přes její potlačování v minulosti tato u mnohých trvá dodnes, jak je vidět z posledního sčítání lidu. V samotné Karviné se hlásí k vyznání řeckokatolické církve (katolické církve východního obřadu) přes 100 věřících. Právě pro ně a pro všechny, kdo hledají cestu k Bohu je od podzimu loňského roku v Karviné sloužena pravidelně svatá liturgie Jana Zlatoústého v církevní staroslověnštině. Tato "mše sv. východního obřadu" s lidovým zpěvem je každou neděli v 8:00 hodin v kostele sv. Marka (naproti Komerční banky) a všichni věřící i hledající jsou zváni k účasti.

Adresa:
733 01 Karviná - Fryštát

UMÍSTĚNÍ


AKTUALIZACE: Michal SLÁDEK (www.oblasti.cz) org. 114, 31.10.2005 v 08:51 hodin
Copyright 1998-2022 © infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule
Penzion U Holubů Nový Jičínv v Novém Jičíněhodnocení