Veselice na Moravě [ Katastr (místní část) ]

Obec Veselice je krátká, mezerovitě obestavěná ves, silničního beznávesového typu v Drahanské vrchovině na severozápadním okraji hranic Moravského krasu. Obec Veselice se nachází asi 9 kilometrů severovýchodně od Blanska. Nachází se na okraji náhorní roviny v nadmořské výšce cca 550 m, s nejvyšším vrcholem jihozápadně od vesnice v lese Podvrší s kótou 590 m, z něhož býval pěkný rozhled po okolí (nyní již je zakrytý vzrostlými stromy). V obci není žádných pamětihodností, pomníků ani jiných historických památek.

Po stránce klimatologické je oblast obce charakterizována jako chladnější oblast s vegetační dobou 120 až 140 dní, málo vlhká, vrchovitá. Průměrná roční teplota v této oblasti je cca 6,5oC, přičemž nejvyšších teplot je dosahováno v červenci, s průměrnou teplotou cca 16,5oC. Období vyšších teplot 15oC a více začíná zpravidla koncem června a končí v třetí dekádě srpna. Dešťových srážek zde spadne cca 700 mm ročně, přičemž srážkově nejvydatnější bývá červenec s 95 mm a nejméně srážek spadne v září, jen 55 mm. Větry převažují ponejvíce severozápadních a severních směrů.

Po stránce geologické se oblast nachází na styku Brněnské vyvřeliny na západě a Moravského krasu na východě, a velká část obce spadá do území Brněnské vyvřeliny. Z hlediska zakládání staveb je celý prostor celkem jednoduchý a vhodný. Vyskytují se zde převážně středně únosné základové půdy typu hlín jílovitých, písčitých ale i štěrkovitých. Skalní horniny vystupují jen místy k povrchu terénu. Pro výkopy je nutno počítat se střední rozpojitelností. Podzemní voda v převážné části území neovlivní založení objektů.

Obec se nachází na nevýrazném sedle, které odděluje povodí Svitavy od povodí Punkvy, přičemž převážná její část přináleží povodí Punkvy a jen její severozápadní okraj spadá do povodí Svitavy. Část obce se rozprostírá u prameniště (v místě zvaném "Bařina"), které napájí požární nádrž a dále níže položený rybník v zahradách na jihovýchodním okraji obce. Celé území je velmi chudé na podzemní vodu, což nepříznivě ovlivňuje budování místních zdrojů. Domácnosti v obci i sousedním Suchdole jsou zásobovány pitnou vodou z místního vodovodu. Zdrojem pitné vody jsou podzemní prameny v lokalitě Stodůlky. Vodojem je umístěn na Příhoně.

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ


AKTUALIZACE: Šormová Helena (INFOSYSTEM s.r.o.) org. 56, 18.09.2021 v 16:21 hodin
Copyright 1998-2024 © infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule
Penzion U Holubů Nový Jičínv v Novém Jičíněhodnocení