Přírodní památka DOMORACKÉ LOUKY [ Přírodní památka ]

Přírodní památka
Přírodní památka
Přírodní památka "DOMORACKÉ LOUKY"

Datum vyhlášení: 1989

Popis:
Představuje území lučních porostů o rozloze 7,18 ha situovaných nedaleko obce Hostašovice v pramenné oblasti Srního potoka cca 360 m. n. m. Lokalita se nachází v přechodném území dvou fytogeografických okresů - Moravské brány a Vsetínské kotliny a je tvořena společenstvy podmáčených luk s přechodem k pastvinám. Cílem ochrany je uchování přirozených podmínek jedinečného naleziště chráněného druhu prstnatce májového (dactylorhiza majalis L) a dalších mizejících a chráněných druhů rostlin.


Zastavení č. 21 - Domorazské sedlo, naučné Palackého stezky

Návštěvou přírodní památky Prameny Zrzávky jsme opustili území Přírodního parku Podbeskydí. V délce asi 2 km tvoří silnice do Valašského Meziříčí hranici mezi Přírodním parkem Podbeskydí a Chráněnou krajinnou oblastí Beskydy.

Silnice (zároveň i železnice) využívá terénu Domorazského sedla, kterým prochází v nadmořské výšce 395 m (u železničního přejezdu) hlavní evropské rozvodí mezi Baltským a Černým mořem.

Sedlo tvoří významný krajinný předěl mezi 16 km dlouhým pásmem Veřovických hor, mezi Trojačkou (715 m) a jižními výběžky Podbeskydské pahorkatiny. Od konce 19. století je dopravně využíváno vybudováním silničního spojení Opava - Nový Jičín - Valašské Meziříčí - Vlárský průsmyk - Trenčín a postavením železnice Kojetín - Ostrava. Nádraží Hostašovice pochází z roku 1885.

Po odlesnění údolí v 19. století mezi silnicí a železniční drahou se vyvinulo na vzniklých loukách velmi pozoruhodné společenstvo s komplexem lesních a lučních ekosystémů. Mimořádné stanovištní podmínky na tzv. Domorazských loukách umožňují a na minilokalitách podmiňují vznik rozdílných a kontrastních společenstev. Celá lokalita se vyznačuje masovým výskytem prstnatce májového, na některých místech se setkáme s mečíkem střechovitým, prstnatcem fuchsovým, hladýžem pruským, hořečkem brvitým, tužebníkem obecným a dalšími druhy.

Celé lokalitě hrozil bezprostřední zánik, když v 80. létech byla určena pro tzv. "náhradní rekultivaci" za zábor zemědělské půdy pro některé doprovodné stavby, podmiňující výstavbu jaderné elektrárny "Blahutovice". Po delších sporech byly Domorazské louky vyhlášeny přírodní památkou.

Přilehlé zalesněné plochy hostí rovněž velmi pozoruhodné bylinné patro. Mezi druhy vyniká zejména masově rozšířený barvínek menší.

Název Domoraz pochází údajně od osadníka Domoráda. Domoraz je rozdělen na Horní a Dolní a katastrálně patří ve značné míře Hostašovicím. V lesích se nacházejí jezírka a studánky s mnoha poetickými jmény. Hluboké lesy byly útočištěm zlodějů a lupičů, kteří prý zde ukrývali své poklady. V pověstech jsou vzpomínáni loupežníci Šimák, bludovický Bartosch a nejvíce Jura Bartůšek, popravený v Novém Jičíně roku 1719.
Přírodní památka
Přírodní památka

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

LOKALIZACE

SOUŘADNICE WGS-84:
49.516666667N, 18.011111111E

ukázat na mapě

Hledej další objekty v okruhu do km
NADMOŘSKÁ VÝŠKA: 360.00 m
DALŠÍ INFORMACE: http://www.hostasovice.cz

Typ záznamu: Přírodní památka
AKTUALIZACE: Eliška Černochová (Beskydy-Valašsko) org. 56, 08.03.2010 v 11:35 hodin
Copyright 1998-2021 © infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule
Penzion U Holubů Nový Jičínv v Novém Jičíněhodnocení