Podkarpatský kostelík sv. Prokopa a Barbory

V roce 1928 zakoupil generální ředitel Vítkovických kamenouhelných dolů Ing. Dr. H. c. Eduard Šebela starý dřevěný kostelík, který stával na Podkarpatské Rusi v obci Hliňanec (Hliňanec u Čiňadova, okres Svalava). Kostelík pochází z konce 17. nebo začátku 18. století. O jeho osudech na původním stanovišti není žádných dochovaných zpráv. Je typickým představitelem podkarpatoruské kostelní architektury. Základní inventář, hlavně zajímavý ikonostas, je dokladem řeckokatolického vysvěcení.

Kostelík byl převezen do Kunčic v roce 1931. Znovu byl postaven na náklady Okrašlovacího spolku, při čemž byla provedena rekonstrukce některých jeho částí, zejména věže. Rozebrání a opětné sestavení provedla firma stavitele Ing. Vojáčka.

Jako místo jeho znovupostavení bylo vybráno návrší proti Šebelově vile, tehdy zvané Na humenci. Kostelík se stal ozvláštňující dominantou Kunčic.

Po svém postavení byl kostelík 25. 8. 1931 vysvěcen olomouckým biskupem Msgre Stavělem sv. Prokopu a sv. Barboře, patronům horníků. V roce 1963 byl kolem kostelíka založen a otevřen urnový háj.

V Kunčicích se dosud udržují vzpomínky na slavnou svatbu, kterou zde v kostelíku vystrojil roku 1937 Dr. Ing. Šebela své dceři Miladě s mladým hrabětem Larischem. Svatba člena hraběcí rodiny Larischů byla pochopitelně významnou událostí přesahující region.

Dnes je kostelík vybaven elektrickým zabezpečovacím zařízením.

Bohoslužby

Mše svaté v neděli v 10:45, prohlídku lze domluvit na farním nebo obecním úřadě tel. 556 850 154, 556 850 171. Klíče od kostela jsou u kostelníka p. Antonína Aleše, který bydlí u zdejší nemocnice.

Správce

Římskokatolický farní úřad Čeladná, tel. 558 684 009 (úterý), 777 289 040

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.kuncicepo.cz

AKTUALIZACE: Kateřina Krestová (Městské kulturní středisko) org. 56, 27.06.2008 v 10:42 hodin
Copyright 1998-2021 © infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule
Penzion U Holubů Nový Jičínv v Novém Jičíněhodnocení