Historie obce Hutisko - Solanec

Obec Hutisko-Solanec vznikla sloučením Hutiska a Solance v roce 1960. Název osady Hutisko je odvozen od sklářských hutí, které zde byly založeny počátkem 17. století. Osada Solanec dostala název podle vrchu Soláň, pod kterým se nachází.
Osada Hutisko byla založena po roce 1656 Baltazarem z Žerotína, nebo jeho synem Bernardem Ferdinandem. Baltazar zde nechal postavit skelné hutě. V roce 1790 měla obec 668 obyvatel, v roce 1890 zde žilo 1056 obyvatel, v roce 1900 stoupl počet obyvatel na 1075.
Osada Solanec byla prohlášena za obec roku 1657, Hutisko o 9 let později. První škola zde byla postavena v roce 1732, ve stejném roce byl vybudován i dřevěný kostel. Po jeho požáru byl v roce 1748 postaven kostel zděný - dnes nejstarší kulturní památka v obci. Kostel je vyzdoben freskami akademického malíře Františka Podešvy, žijícího na Soláni. ( Interiér kostela byl rekonstruován v roce 1993.)

Obec Hutisko-Solanec vznikla ještě za existence Okresního národního výboru Valašském Meziříčí v 1. polovině r. 1960, od poloviny r. 1960 je součástí politického a soudního okresu Vsetín.

JZD Hutisko-Solanec vzniklo sloučením dvou družstev JZD Hutisko a JZD Solanec 11. 2. 1960 a samostatně se vyvíjelo až do r. 1974, kdy k němu byla připojena JZD Hážovice, Tylovice a Vigantice. Tato spojená družstva přijala název JZD Soláň se sídlem v Hutisku-Solanci, provoz Vigantice. V r. 1977 se sloučilo družstvo Soláň v jeden hospodářský celek s JZD Bečva. Po r. 1990 se družstvo dostalo do likvidace.

Po r. 1960 byla v obci vystavěna řada objektů (např.: obecní dům, obchodní středisko, požární dům, vodovod, pošta, atd.)

LOKALIZACE


AKTUALIZACE: Eliška Černochová (Beskydy-Valašsko) org. 56, 08.03.2010 v 13:41 hodin
Copyright 1998-2021 © infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule
Penzion U Holubů Nový Jičínv v Novém Jičíněhodnocení