Historie obce Řeka

Oslavovaným datem vzniku obce Řeka je rok 1644. Vesnice Řeka vznikla vydělením ze Smilovic a Gut. Původně se tato nová ves jmenovala Řeka smilovská. Smilovice se poprvé připomínají k roku 1448 jako statek, který pak byl v roce 1592 zkonfiskován těšínskou komorou. Guty se pripomínají v roce 1305. Řeka, jako každá horská osada, vznikla sdružováním již existujících rozptýlených horských pasek a horských hospodářství. V dalších letech se v nově vzniklé vesnici usazovalo stále více drobných chalupníků. Svou úlohu při vznikání hospodářství v Řece, konkrétně salaší, měl valašský živel, který k nám pomalu po několik staletí migroval z Valašska, jež je dnes součástí Rumunska. Tímto po několikstaletí trvajícím migrování se pomalu poukrajinšťoval, poslešťoval, popolšťoval a nakonec i počešťoval, tedy přesněji pomoravšťoval a poslezšťoval.
Urbanizace, zástavba
V Řece bylo v roce 1830 celkem 69 dřevěných chalup. V roce 1869 bylo v obci 71 domů, v roce 1880 celkem 76 domů, v r. 1890 to bylo 82 domů, v r. 1900 jen 81 domů, v r. 1910 opět 82 domů, v r. 1921 zase jen 81 domů, v r. 1930 již 83 domů, v r. 1950 dokonce 100 domů. V roce 1961 bylo v obci 108 domů, z toho 27 rodinných a 71 zemědělských obytných budov. Zděných budov bylo v roce 1962 celkem 60. V roce 1970 bylo v Řece 134 domů. Do tohoto roku bylo po druhé světové válce v obci postaveno 74 zděných rodinných domků. Jednoposchoďových domků bylo 8. Počet dřevěných domků poklesl na 13. Včetně chat rekreantů bylo v roce 1970 v obci 140 domů. Z toho 14 budov bylo postaveno před rokem 1870, 10 domů bylo postaveno v létech 1870 až 1899, domů postavených po roce 1945 bylo celkem 83.
V roce 1980 bylo 200 budov, včetně rekreačních objektů.
V roce 1991 bylo trvalé obydleno 116 domů, neobydleno bylo 31 domů a objektů k rekreaci bylo 365.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://obecreka.cz

AKTUALIZACE: Eliška Černochová (Beskydy-Valašsko) org. 56, 17.03.2010 v 14:09 hodin
Copyright 1998-2021 © infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule
Penzion U Holubů Nový Jičínv v Novém Jičíněhodnocení