PYSZKO Jan

Narodil se 8. června 1880 v Jablunkově na Bělé pánskému kočímu. Bydlel v jednopatrovém domě těšínské komory, kde žil také Mudr. Čarnota. Poté co malý Jan vychodil pětitřídní obecnou školu v Jablunkově, ve které se naučil dobře německy, odešel do Vítkovic kde pracoval 6 let, naposled jako valcíř. Za první světové války byl povolán jako voják. Nějaký čas byl rovněž zaměstnán v Těšínské nemocnici. Ve svých 25 letech odešel ke své sestře Marii do Horní Lomné, kde jí vypomáhal v hostinci do doby, kdy se ve třiceti letech oženil s Evou Bruzdovou. Mladí manželé si postavili chaloupku "pod grapou". Jan Pyszko si poté zařídil v Horní Lomné filikálku třineckého dělnického konzumu a když ji dva roky nato zrušil, vedl konzum lesních dělníků. Vybudoval zděné stavení, ve kterém otevřel vlastní hostinec a obchod se smíšeným zbožím, které vlastnil až do roku 1945. Třikrát vyhořel, ale vždy se mu podařilo vystavět novou budovu pro bydlení a živnost. Navíc ještě dokázal zakoupit polnosti, na kterých s pomocí své manželky hospodařil. Po první světové válce, když byla zřízena česká škola v Horní Lomné, poslal do ní všechny své děti.Jan také pracoval v odboru Matice osvěty lidové, pro kterou vystavěl sál s jevištěm, na němž hráli místní ochotníci. Pro svou skvělou znalost němčiny zastával za druhé světové války úřad obecního starosty. Nutno dodat, že tento úřad vedl objektivně a spravedlivě a nikdo z občanů Horní Lomné si na jeho činnost nestěžoval, neboť kde Jan mohl, pomohl. Po skončení druhé světové války vedl nějaký čas hostinec i obchod samostatně. Pak převzala jeho hostinec "Jednota", která jej pod jménem "Pohostinství" přestavěla a obchod přenesla do státního hotelu "Salajka". Vedoucím hostince se stala Janova dcera Aloisie, provdaná Pydychová. Ta také pečovala o svého otce od doby co ovdověl až do jeho smrti. Zemřel 18. listopadu 1963.

Zpracováno dle zápisku Jana Zahradníka

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://hornilomna.eu

Typ záznamu: Osobnost
AKTUALIZACE: Eliška Černochová (Beskydy-Valašsko) org. 56, 08.03.2010 v 10:58 hodin
Copyright 1998-2021 © infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule
Penzion U Holubů Nový Jičínv v Novém Jičíněhodnocení