Přírodní památka Pikritové mandlovce u Kojetína

Přírodní památka Pikritové mandlovce u Kojetína
Přírodní památka Pikritové mandlovce u Kojetína
Katastrální území: Kojetín
Rozloha: 0,2331 ha, ochranné pásmo nevyhlášeno
Datum vyhlášení: 23.4.1997
Charakteristika: Významná geologická lokalita - odkryv pikritových mandlovců z období spodní křídy.

Motiv ochrany je geologický. Jde o zachování lokality jednoho z druhů podmořské sopečné činnosti v období spodní křídy. Vznikl zde tzv. "pikritický mandlovec".


Zastavení č. 10 - Přírodní památka
Pikritové mandlovce u Kojetína, naučné Palackého stezky

(nadmořská výška 490 m)

Udělali jste dobře, že jste se rozhodli pokračovat dále po vyznačené trase Naučné vlastivědné stezky Františka Palackého.

Na jižním okraji zástavby Kojetín se zastavíme v bývalém pikritovém lomu. Po zastavení těžby na přelomu 19. a 20. století byla lomovou stěnou svedena místní silnice z Kojetína do Straníka, která původně celou lokalitou obcházela východním směrem. Díky zastavení těžby, která se vzhledem k charakteru horniny nevyplácela, zůstal nám otevřen a zachován typický příklad (stratotyp) jednoho z druhů podmořské sopečné činnosti z období spodní křídy.

Jde o pikritové mandlovce tzv. těšínitové asociace vyvřelých hornin slezské jednotky (součást tzv. těšínsko-hradišťského souvrství). Tato málo soudržná hornina obsahuje útržky láv trachytického složení, tepelně přeměněné a zrohovatělé úlomky usazených hornin z okolí, spolu s drobným materiálem sopečného původu a se shluky (mandlemi) minerálů, jako je kalcit aj. Hornina vznikla usazením ještě žhavých útržků lávy (sopečných bomb) spolu se sopečným pískem a prachem, uvolněnými při sopečných podmořských výbuších a porušenými usazenými horninami z okolí. Po usazení byla hornina přeměněna jednak při prosakování roztoků sopečného původu, jednak samotným působením mořské vody.

V současné době se na stěnách odkryvů vyvíjí přirozené skalní rostlinné společenstvo s čičorkou pestrou, kostřavou žlábkatou, rozchodníkem prudkým, pamětníkem rolním a jinými druhy.

Pro svoji mimořádnou hodnotu byla na lokalitě vyhlášena zákonná ochrana v kategorii "přírodní památka". Stěny lomu není dovoleno jakkoliv svévolně narušovat.
Přírodní památka Pikritové mandlovce u Kojetína
Přírodní památka Pikritové mandlovce u Kojetína

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

LOKALIZACE

NADMOŘSKÁ VÝŠKA: 490.00 m

Typ záznamu: Přírodní památka
AKTUALIZACE: Pavel Náplava (Pavel Náplava - COLOR Studio) org. 56, 27.10.2003 v 10:26 hodin
Copyright 1998-2021 © infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule
Penzion U Holubů Nový Jičínv v Novém Jičíněhodnocení