Gymnázium Hlučín [ Střední škola ]

Gymnázium Hlučín
Gymnázium Hlučín
Gymnázium Hlučín má 78 letou tradici, v jehož historii byla zajišťována výuka v osmiletém a čtyřletém studiu, počínaje r.1993 také v šestnáctiletém studiu, počínaje r.1993 také v šestnáctiletém studiu. Jeho učební plán škola přizpůsobila svým specifickým podmínkám a potřebám spádového gymnázia pro cca 15 venkovských základních škol, na kterých není možné z objektivních příčin zajistit vnitřní diferenciaci žáků (jako v Hlučíně, kde se pro talentované žáky zřídily třídy s rozšířenou výukou matematiky, přírodovědeckých předmětů a cizích jazyků). Na základě optimalizačního projektu MŠMT ČR se v příštích pěti letech ustálí počet žáků ve čtyřletém studiu na cca 120 a v šestiletém studiu cca 240.

O studiu gymnázia je ze strany žáků základních škol hlučínského regionu dlouhodobě vysoký zájem. O šestileté studium poptávka každoročně překračuje nabídku míst 2 - 3 násobně. Všeobecné zaměření studia dává tu nejlepší vzdělávací základnu pro studium na libovolné vysoké škole, kde často o jeho úspěšnosti rozhoduje také všeobecný přehled a komplexnost.

Škola disponuje 12 kmenovými učebnami, 3 laboratořemi (fyzika, chemie a biologie), 3 jazykovými učebnami ) angličtina a němčina), 2 počítačovými učebnami (vybavenými moderními PC Pentium, vnitřní počítačovou sítí a Internetem), posluchárnou s multimediální projekcí, hudebnou, písárnou a tělocvičnou. Pronajímá své prostory

KONTAKTNÍ ADRESA:

Gymnázium Hlučín
Dr. E. Beneše 7
748 80 Hlučín
Česko (CZ)
tel: (+420) 595 041 194
(+420) 595 042 600
fax: (+420) 595 042 361
Gymnázium Hlučín
Gymnázium Hlučín

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.ghlucin.cz

Typ záznamu: Střední škola
AKTUALIZACE: David Mužík (Infomorava.cz) org. 56, 24.01.2003 v 08:22 hodin
Copyright 1998-2021 © infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule
Penzion U Holubů Nový Jičínv v Novém Jičíněhodnocení