Vodní dílo Morávka

VODNÍ DÍLO MORÁVKA
Údolní nádrž na řece Morávka byla jako vodárenský zdroj ke krytí narůstajících požadavků na zajištění pitné vody vybudována v letech 1961 až 1967.
Účelem vodního díla je kromě nalepšování průtoků pod přehradou, snížení povodňových průtoků a průběžné energetické využití průtoku vypouštěného pod přehradu zejména zásobování obyvatelstva pitnou vodou.
Přehradní těleso tvoří homogenní hráz o celkovém objemu 652 000 m3 s návodním těsnicím pláštěm. Podloží hráze je těsněno injekční clonou do hloubky 15 až 70 m.
Přehrada prošla v letech 1997 až 2000 nákladnou rekonstrukcí, kdy byla po několik měsíců vypuštěna. Původní návodní těsnění z asfaltobetonu bylo částečně odfrézováno a nahrazeno geomembránou Sibelon z PVC, testovanou v Itálii. Jde o premiéru takového technického řešení těsnění hráze v rámci střední a východní Evropy. Vyvolává nemalý zájem domácích i zahraničních odborníků.
V rámci rekonstrukce byla rovněž zřízena nová obtoková štola (3×3,5 m) v pravém svahu o délce 386 m a drenážní štola v levém svahu délky 109 m.Základní technické údaje:
Povodí nádrže 63,3 km2
Délka hráze v koruně 396,0 m
Max. výška hráze 39,0 m

Celkový objem nádrže 12,1 mil. m3
z toho objem zásobní 4,9 mil. m3
retenční 6,7 mil. m3
stálý 0,5 mil. m3

Délka záplavy 2,8 km
Šířka záplavy 0,2 km
Zatopená plocha 79,5 ha
Zaručený odtok 0,59 m3/s

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.povodiodry.cz

Typ záznamu: Vodní plocha
AKTUALIZACE: Eliška Černochová (Beskydy-Valašsko) org. 56, 10.03.2010 v 12:39 hodin
Copyright 1998-2021 © infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule
Penzion U Holubů Nový Jičínv v Novém Jičíněhodnocení