Přírodní památka Cyrilka [ Přírodní památka ]

Základní údaje: Navržená přírodní památka Cyrilka se nachází v masívu Radhoště asi 250 m východně od rozhledny Cyrilka na Pustevnách v CHKO Beskydy. Katastrální území Prostřední Bečva, okres Vsetín.

Motiv ochrany: Významné pseudokrasové jevy s nejdelší pseudokrasovou jeskyní na Moravě, dlouhou 370 m, zimoviště netopýrů.

Geologie, půdní poměry: Geologický podklad je tvořen flyšovými komplexy slezské jednotky godulského souvrství s převahou odolných pískovců nad jílovci. Pro vrcholové oblasti je charakteristické hlubinné ploužení, které porušuje horninový masív a dochází k rozvolnění vrcholových poloh vysokých hřbetů. Vznikají zde rozsáhlé skalní sesuvy, na jejichž odlučné plochy jsou vázány rozsedlinové pseudokrasové jeskyně.

Pseodokrasové jevy: Rozsedlinová jeskyně Cyrilka je svou délkou 370 m nejdelší pseudokrasovou jeskyní na Moravě a čtvrtou nejdelší v ČR. Vstup do jeskyně se nachází asi 250 m východně od rozhledny Cyrilka v blízkosti silnice na Pustevny, v mělké sníženině pod 2,5 m vysokou skalkou. Velká část jeskynních prostor leží v těsné blízkosti povrchu. Místy se na stropě vysrážela z vyluhovaného vápnitého tmelu pískovců drobná brčka o délce 10 až 20 cm. V jeskyni je stálá teplota od čtyř do deseti stupňů a relativní vlhkost vzduchu nad 85%. Vývoj jeskyní nebyl dosud ukončen a dochází zde k posunu kamenných bloků a k možnému řícení stropů, k zavalení vchodu zde došlo v roce 1998.

Členové speleologického klubu ORCUS z Bohumína objevili v květnu 2002 poblíž Cyrilky další jeskyni, která byla pojmenována Radegast. Chodby této pseudokrasové jeskyně, jejíž hloubka se pohybuje kolem 12 metrů, jsou vysoké až čtyři metry a táhnou se v délce 45 metrů.

Zoologie: Jeskyně Cyrilka je významným zimovištěm netopýrů. Spolu s Čertovou dírou a Kněhyňskou jeskyní patří k nejvýše položeným zimovištím v České republice. Pravidelné sčítání netopýrů se zde provádí již od roku 1996 (Wagner). V jeskyni byly zjištěny následující druhy: dominuje zde kriticky ohrožený vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros) KO, dále se vyskytuje netopýr Brandtův (Myotis brandti) O, netopýr brvitý (Myotis emarginatus) O, netopýr řasnatý (Myotis nattereri), netopýr ušatý (Plecotus auritus), netopýr velkouchý (Myotis bechsteini) SO, netopýr velký (Myotis myotis) SO, netopýr vodní (Myotis daubentonii) a netopýr vousatý (Myotis mystacinus).

Management, ohrožení, návrhy opatření: Vysokou pozornost je třeba věnovat ochraně jeskyně sloužící jako významné zimoviště netopýrů. Je třeba zamezit především přímému rušení v zimním období. Informace o netopýrech a jejich ochraně poskytuje také Česká společnost pro ochranu netopýrů (ČESON).

Naučná stezka: U turistické cesty z Pusteven na Radhošť v blízkosti jeskyně Cyrilka je umístěna tabule naučné stezky Radegast (zastávka č. 3), která podává informace o geomorfologii, geologii a samotné jeskyni.

Historie: Jeskyním se na Valašsku říkávalo "ďúry”. Některé používali pastevci jako sklepy pro své produkty a také jako úkryty. Jeskyně Cyrilka byla v minulosti známa pod jmény "Radhošťské ďúry”, "pod Stupněmi” a "nad Pústevnami”. Vztahují se k ní, stejně jako k jeskyni Volařka na Radhošti, četné pověsti o zlatých pokladech, které údajně v radhošťských "ďúrách” v dávných dobách nashromáždili pohanští kněží.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://nature.hyperlink.cz

Typ záznamu: Přírodní památka
AKTUALIZACE: Eliška Černochová (Beskydy-Valašsko) org. 56, 15.03.2010 v 08:49 hodin
Copyright 1998-2022 © infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule
Penzion U Holubů Nový Jičínv v Novém Jičíněhodnocení