Přírodní památka Chmelinec [ Přírodní památka ]

PP Chmelinec
PP Chmelinec
Základní údaje: Lokalita se nachází v údolnici potoka Drietomica na severovýchodním okraji obce Vyškovec, k.ú. Vyškovec, V: 2,7616 ha, n.v.: 440 m.n.m., Z: Vyhláška Okr. úřadu v Uh. Hradišti ze dne 1.8.1991.

Motiv ochrany: Mokřadní i mezofytní louky s výskytem ohrožených druhů rostlin.

Geologie, půdní poměry: Karpatský flyš s půdou hnědou, slabě oglejenou.

Botanika: Na mokřadech nacházíme hojně prstnatec májový, dále pak kruštík bahenní a mečík střechovitý. Na sušších místech území se vyskytuje prstnatec bezový, hlavinka horská, orlíček planý, zvonek klubkatý.

Zoologie: Podrobnější průzkum fauny zatím prováděn nebyl, z nahodilého pozorování jmenujme alespoň motýly ohniváčka modrolesklého a modráska očkovaného. Vyskytují se zde také význačné druhy hmyzu vázané na údolní mokřady, především vážky páskovec dvojzubý, šídlo pestré, vážka žlutavá a v. tmavá.

Lesnictví: Lokalita je bezlesí.

Management, ohrožení, návrhy opatření: Mokřad je nutno kosit speciálními lehkými lištovými sekačkami.

Historie: Původně jednosečné louky s extenzivní pastvou. V současné době o většinu území nemají vlastníci zájem.

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://nature.hyperlink.cz

Typ záznamu: Přírodní památka
AKTUALIZACE: Renata Starobová (MÚ Bojkovice) org. 56, 15.03.2004 v 09:46 hodin
Copyright 1998-2022 © infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule
Penzion U Holubů Nový Jičínv v Novém Jičíněhodnocení