Přírodní památka Okrouhlá [ Přírodní památka ]

Chráněné území leží na západně exponovaném svahu pod kótou Okrouhlá (655,9 m n. m.) asi l km východně od silnice Valašské Klobouky - Trenčín ve Vlárském průsmyku. Starý porost smíšeného lesa.
k.ú.: Sidonie
výměra: 11,81 ha
nadm. výška:620 - 655 m
vyhlášeno: 1991

Geologie - Bělokarpatská jednotka magurského flyše, ve svodnickém souvrství, mají převahu vápnité jílovce a slínovce (spodní paleocén až svrchní křída). Svahové sedimenty podmínily vývoj půdního typu kambizem typická, střední zrnitosti.

Květena - Ve stromovém patře převažuje buk lesní (Fagus sylvatica), dále zde roste dub zimní (Quercus petraea), javor klen (Acer pseudoplatanus), javor mléč (Acer platanoides), lípa malolistá (Tilia cordata), jilm horský (Ulmus glabra) a třešeň ptačí (Cerasus avium). Na rozdíl od dřevinného patra je bylinný podrost poměrně chudý, k typickým druhům patří netýkavka nedůtklivá (Impatiens noli-tangere), svízel vonný (Galium odoratum), šalvěj lepkavá (Salvia glutinosa), rozrazil horský (Veronica montana), vzácně i lilie zlatohlávek (Lilium martagon) a lýkovec jedovatý (Daphne mezereum).

Zvířena - Podrobný zoologický průzkum nebyl dosud proveden. Z bezobratlých byly pozorovány zejména lesní druhy střevlíkovitých brouků, jako např. střevlík kožitý (Carabus coriaceus), s. hajní (Carabus nemoralis), s. vrásčitý (Carabus intricatus), s. Linnéův (Carabus linnei), s. zahradní (Carabus hortensis) a s. nosatý (Cychrus rostratus). Žijí zde i typické karpatské druhy, např. Carabus auronitens escheri, Pterostichus foveolatus a P. pilosus. K významným ptačím druhům zde patří strakapoud bělohřbetý (Dendrocopos leucotos) a holub doupňák (Columba oenas).
Lesnictví - Významná ukázka soustředěného výskytu více druhů dřevin s odlišnými ekologickými nároky. Lesní porost je asi 130 let starý. Je třeba začít s podporou přirozeného zmlazení budováním oplocenek.

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://nature.hyperlink.cz

Typ záznamu: Přírodní památka
AKTUALIZACE: Eliška Černochová (Beskydy-Valašsko) org. 56, 04.03.2010 v 10:50 hodin
Copyright 1998-2022 © infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule
Penzion U Holubů Nový Jičínv v Novém Jičíněhodnocení