Rekreační areál Skalky u Nového Jičína [ Rekreační areál nebo středisko ]

Skalky
Rekreační areál Skalky
Protáhlý hřbet Skalek na severozápadním okraji Podradhošťské pahorkatiny ma pestrou geologickou stavbu. V jeho úpatí, v okrajové části Moravské brány, bylo založeno město Nový Jičín. Na východním úbočí Skalek, na prameništích a podmáčených loukách se vyvinulo rostlinné mokřadní společenstvo s prstnatcem májovým a jinými druhy rostlin. Pro svou blízkost a místy i romantické skalní útvary jsou Skalky již dlouho využívány novojičínskými občany v létě i v zimě k vycházkám a sportům.

Protáhlý hřbet Skalek na severozápadním okraji Podradhošťské pahorkatiny má pestrou geologickou stavbu. V jeho úpatí, v okrajové části Moravské brány, bylo založeno město Nový Jičín. Na východním úbočí Skalek, na prameništích a podmáčených loukách se vyvinulo rostlinné mokřadní společenstvo s prstnatcem májovým a jinými druhy rostlin. Pro svoji blízkost a místy i romantické skalní útvary jsou Skalky již dlouho využívány novojičínskými občany v létě i v zimě k vycházkám a sportům. Svědčí o tom pamětní kámen z roku 1894 nad silnicí ke Kojetínu, na kterém je uvedeno, že Skalky byly k rekreaci upraveny z darů obyvatel města Nového Jičína. Hlouběji v lese najdeme ještě zbytky odpočinkových zákoutí a kamenné lavičky. Nad pamětním kamenem se nachází kříž, který nechala postavit v roce 1791 Apolonia Liewerová roku 1813 po stržení vichřicí byl renovován, nové generální úpravy se dočkal v roce 1996.

Na úbočí směrem k Bludovicím, které skýtá krásné výhledy na Beskydy a jejich předhůří, se nacházely sluneční lázně. V místech dnešní zahrádkářské osady byl za druhé světové války zajatecký tábor. V zaniklém lomu pod březovou alejí najdeme zřetelné obrysy přírodního divadla, vybudovaného v letech 1928-1929. Ještě po válce se zde odehrálo několik představení. V současné době k pořádání letních slavností a jiných akcí lépe vyhovuje přírodní amfiteátr, který byl městem zbudován ve dvou etapách v letech 1973-1988.

Na severovýchodním úpatí Skalek v údolí říčky Jičínky byla v roce 1799 vystavěna rukodělná továrna na klobouky, která dala vzniknout světoznámé novojičínské kloboučnické tradici. Nad rozrůstající se továrnou , na východních svazích Skalek. vybudovali tehdejší majitelé továrny bratři Hückelové v letech 1880 -1904 čtyři reprezentační sídla, tzv. "Hückelovy vily". Vznikl tak soubor staveb velké architektonické a umělecké hodnoty. Kolem vil byla provedena rozsáhlá parková úprava, která dodnes je vynikajícím dílem zahradní architektury. Celý významný architektonický komplex byl v roce 1995 vyhlášen kulturní památkou.

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ


AKTUALIZACE: Ladislav Hollý (archívní záznam) org. 56, 03.09.2006 v 14:32 hodin
Copyright 1998-2024 © infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule
Penzion U Holubů Nový Jičínv v Novém Jičíněhodnocení