Ohradní zeď bývalého hřbitova se vstupní branou a schodištěm

Vstupní brána
Vstupní brána
č.r. 8 - 1677/2
Ohradní zeď bývalého hřbitova se vstupní branou a schodištěm
č. parcely 9 o.p.,
k.ú. Starý Jičín

Areál bývalého hřbitova ohrazen kamennou zdí, která zároveň vymezuje a jako terasní zeď zpevňuje plató farního kostela. Zeď je staticky zajištěna sešikmenými opěráky. Hlavní vchod do areálu je situován na severní straně naproti závěru kostela. Zeď je přerušena dvěma hranolovými pilíři, mezi kterými dříve byla kovaná barokní brána. Z dvoudílné mříže se zachoval pouze její trojúhelný nástavec ve vrcholu se symbolem Božího oka. Pilíře nesou po jedné pískovcové soše putti v mírně nadživotní velikosti. Ke vstupu vede pískovcové jednoramenné schodiště, které se za bránou na podestě rozděluje do dvou ramen.

Naproti bráně je z pískovcových ostění niky má půlkruhový záklenek spočívající na římse hranolových pilířků. V nice je podživotní socha P. Marie Lurdské ze 2. pol. 19. století.

Jednotná úprava ohradní zdi s hlavním vstupem proběhla v první pol. 18 století, pravděpodobně v souvislosti s barokní přestavbou kostela. Zdivo je v základu alespoň z 16. století.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.stary-jicin.cz

AKTUALIZACE: Eliška Černochová (Beskydy-Valašsko) org. 56, 18.03.2010 v 12:21 hodin
Copyright 1998-2021 © infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule
Penzion U Holubů Nový Jičínv v Novém Jičíněhodnocení