Co dělat v případě nálezu uhynulých ptáků na území Frenštátu p.R.

Doporučení Krajské veterinární správy pro Moravskoslezský kraj při neškodném odstranění jednotlivě nalezených uhynulých ptáků

V případě nálezu jednotlivých kusů uhynulých ptáku v přírodě nebo na místech, kde není znám majitel ani správce území nálezu, je především nutné zachovat klid a k neškodnému odstranění přistupovat bez obav z nejhoršího.
Občan má tyto možnosti:
1. zakopání na místě nebo na nejbližším vhodném místě (z hlediska ochrany zdraví lidí a zvířat a ochrany životního prostředí)
2. spálení v kotli na pevná paliva
3. oznámení nálezu obecnímu úřadu obce, na jejímž katastrálním území místo nálezu leží.
Obecní úřad může:
- kontaktovat k odvozu spádový asanační podnik, nebo
- kontaktovat k odvozu osoby, které mají povolení k výkonu veterinární asanační činnosti (např. osoby, které provádějí dezinfekci, dezinsekci, deratizaci), nebo
- doporučujeme dohodu mezi obcí a privátním veterinárním lékařem o možnosti využití kafilerního boxu (u ordinace nebo ošetřovny) pro uložení nalezených uhynulých ptáků

V případě nálezu uhynulých ptáků na území Frenštátu p.R. kontaktujte telefonicky nebo osobně Městskou policii tel.556 830 364, 602 852 316 nebo odbor životního prostředí MěÚ Frenštát p.R.

Veterinární asanace je řešena § 39 až 42 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některé souvisejících zákonů (veterinární zákon).

Doporučená ochrana obyvatel přicházejících do styku s uhynulými ptáky

- k manipulaci s uhynulými ptáky použijte přinejmenším ochranné rukavice, roušku a pevné boty, čepici zakrývající vlasy
- po provedené likvidaci si důkladně umyjte ruce mýdlem

Při nálezu většího počtu uhynulých ptáků (nad 5 kusů) nebo i jednotlivých uhynulých vodních ptáků vždy kontaktujte veterinárního lékaře místně příslušné krajské veterinární správy.

Další informace týkající se chřipky ptáků jsou umístěny na adrese:
http://www.svscr.cz/files/pt.html
DALŠÍ INFORMACE: Frenštát pod Radhoštěm
Zveřejněno 09.03.2006 v 16:26 hodin
Copyright 1998-2022 © infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule
Penzion U Holubů Nový Jičínv v Novém Jičíněhodnocení