Andělé jsou... s DFS Ondráškem

Rok 2009 s Ondráškem

Každý z nás si anděla představuje nějak jinak, ale věří, že svého anděla má. Nejinak je na tom i dětský folklorní soubor Ondrášek, protože ten má andělů celou řadu! Ale začněme pěkně od začátku.

2009

Rok 2009 začal pro Ondrášek už na podzim 2008, kdy bylo třeba se zamyslet nad dalšími cestami a zároveň to byl čas pro podání žádosti o grant vyhlášený Nadací OKD. Vznikl projekt s názvem "Folklor pro Vás" a získal z grantového programu "Pro radost a vzdělávání" Nadace OKD příspěvek na realizaci části projektu. Nemalou pomocí byla také dotace Statutárního města Frýdek-Místek. A těmito "úspěchy" rok 2009 začal.
Proto, aby Ondrášek mohl i v tomto roce zaujmout laickou i odbornou veřejnost z folklorního světa, čekala jeho členy nelehká práce a příprava na řadu akcí. První z nich byla Přehlídka dětských zpěváčků, která se konala v březnu na Lidové a Janáčkově konzervatoři v Ostravě. Soubor zde reprezentovaly Klárka Papřoková a Jana Jurenková, která v nesoutěžní kategorii postoupila. V druhém kole byla Janička Jurenková nejmladší účinkující a Ondrášek reprezentovala velice úspěšně.
V průběhu prvního pololetí se konala řada drobných vystoupení, ale pro Ondrášek byla nejvýznamnější Regionální přehlídka dětských folklorních souborů v Ostravě. Na této přehlídce, která se konala v dubnu na Janáčkově konzervatoři, soubor vystoupil s novým pásmem v choreografii Lenky Dujkové, umělecké vedoucí a zakladatelky souboru "Čim dal, čim dal, kupime si cimbal". Prezentace tohoto pásma zajistila Ondrášku přímý postup do Národní přehlídky dětských folklorních souborů v Jihlavě.
S obrovskou radostí, nadšením a pokorou se Ondrášek vydal do Jihlavy. Přehlídka se koná co dva roky v Kulturním domě v Jihlavě a s pásmem o tom, jak si děti kupují muziku, Ondrášek porotu zaujal natolik, že získal její zvláštní ocenění za "Spontánní projev všech účinkujících", což bylo pro všechny členy souboru krásnou odměnou za práci a zapálení pro folklor. Ondrášek reprezentoval svůj kraj v národní přehlídce již v roce 2007, také se zvláštním oceněním poroty.
Dalším důležitým mezníkem byla letní škola ve Velkých Karlovicích, realizovaná za podpory již výše zmíněného grantu Nadace OKD. Konala se koncem měsíce července a Ondrášek na ni začal s přípravou svého prvního samostatného koncertu. A právě tady se nám kruh začíná pomaličku uzavírat - první koncert a plný andělů!
"Anděl, kam se podíváš" - název celovečerního koncertu, ve kterém nás dětské hry, tance a písně zavedly do dob minulých a ukázaly nám jednoduchost, krásu a hodnoty lidského života. Jako host koncertu vystoupila cimbálová muzika Soláň se sólovým zpěvákem Pavlem Ptáčkem. Také jejich vystoupení obohatilo všechny příznivce folkloru.
A jak to bylo s anděly? To nám ukázaly děti z Ondrášku na závěr koncertu. Všichni přítomní pochopili, že když se v životě potkají dva, třebaže jednokřídlí andělé, tak společně - ve dvou - letět dokáží. A tak je Ondrášek i řady jeho příznivců plný andělů.
Věříme, rok 2009 byl andělský nejen pro Ondrášek a okolí, ale i pro všechny z Vás a doufáme, že s andělskou lehkostí a nadhledem se podaří letět každému z nás. Protože andělé jsou... s námi!

Karel Plunder
karel.plunder@gmail.com

2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009

SOUVISEJÍCÍ TISKOVÉ ZPRÁVY A ČLÁNKY

Zveřejněno 29.12.2009 v 20:09 hodin
Copyright 1998-2021 © infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule
Penzion U Holubů Nový Jičínv v Novém Jičíněhodnocení