Třídění odpadu - plasty

V květnu každý občan, který vlastní popelnici, obdrží od technických služeb žlutý igelitový pytel na plasty.

Po naplnění plasty bude pytel odvezen. Odvoz plastů se uskuteční vždy první pondělí v měsíci. ( tzn. že 1. vývoz bude 6.6.2011
další pak 4.7.2011, 1.8.2011, 5.9.2011, 3.10.2011, 7.11.2011, 5.12.2011). V případě, že pytel určený na plasty bude naplněn směsným komunálním odpadem, tento sice bude vyvezen, ale občan již nedostane druhý pytel na plast výměnou. Bude si jej muset zajistit z vlastních zdrojů. Cílem je, aby pytle na plast plnily svůj účel.

Zveřejněno 08.04.2011
Copyright 1998-2021 © infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule
Penzion U Holubů Nový Jičínv v Novém Jičíněhodnocení