NĚMÍ SVĚDKOVÉ MINULOSTI VYDÁVAJÍ SVÉ SVĚDECTVÍ

Jedinečnou příležitost nahlédnout do historie Frenštátu pod Radhoštěm mají v těchto dnech návštěvníci zdejšího muzea. Při příležitosti výročí města jsou zde k vidění vzácné originály listin a kronik. Pergamenové spisy, z nichž nejstarší pochází z 15. století, byly nedávno zrestaurovány do původní podoby. Po skončení výstavy budou uloženy do archivu. Znovu zpřístupněny veřejnosti nebudou dříve než za 50 let.

Němí svědkové minulosti, tak se jmenuje výstava, kterou frenštátské muzeum otevřelo 12. dubna. Historii města přibližují originály dvanácti pergamenových listin. Tato nejstarší je datována 19. května 1467, olomoucký biskup Tas Černohorský z Boskovic v ní potvrzuje výsady frenštátskému fojtu Vilémovi z Hluzovic. “Listiny, které tady jsou, obsahují především velmi důležitá privilegia pro město, možnost konání trhů a to bylo pro město jedno ze zásadních privilegií, možnost práva odúmrti, díky kterému mohli občané svobodně své domy odkazovat. Dříve k tomu potřebovali souhlas vrchnosti, to jest biskupa,” vysvětluje ředitel Státního okresního archivu v Novém Jičíně Karel Chobot. Listiny jsou opatřeny původními pečetěmi. Kvůli lepší čitelnosti jsou doprovázeny zvětšenými kopiemi textu. O historii města však ještě lépe vypovídají kroniky. Ty frenštátské jsou obzvlášť ceněné, město mělo totiž vždy štěstí na dobré letopisce a výtvarníky. Některé městské kroniky se dokonce dočkaly knižní podoby. “Jsou to kroniky od těch nejstarších až po ty současné. Těmito kronikami se může i listovat, protože nejsou ještě svázané, takže uvažujeme o tom, že některé dáme návštěvníkům k dispozici,” uvedla vedoucí muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm Alena Figarová.

Vystavené pergamenové spisy byly loni zrestaurovány, takže je návštěvníci mohou obdivovat v jejich původní podobě. Muzeum Novojičínska je zpřístupnilo mimořádně při příležitosti výročí 630 let od první zmínky o Frenštátě, které připadá na letošní rok. “To je absolutně výjimečná událost, stává se to pouze ve výjimečných případech, jako je třeba výročí města. Myslím, že dalších 50 let ta příležitost nebude, protože předpisy jsou čím dál striktnější,” potvrdil Karel Chobot.

V budoucnu se tak budeme moci setkávat spíše s kopiemi než s originály. Vzácné tisky budou kvůli vlivům ovzduší už zřejmě natrvalo uloženy v archivech. Originály frenštátských písemnosti, ale také třeba faksimilii Vyšehradského kodexu si můžete v muzeu prohlédnout do 27. května. O den dříve pořádá muzeum k výstavě přednášku, kterou povede ředitel Státního okresního archivu Nový Jičín Karel Chobot.

-jur-
Z www monitor24.cz pondělí, 16 duben 2012 11:08

Zveřejněno 16.04.2012 v 11:07 hodin
Copyright 1998-2021 © infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule
Penzion U Holubů Nový Jičínv v Novém Jičíněhodnocení