Zápis ze setkání NJSP 17.6.2013

Novojičínské sdružení podnikatelů

Masarykovo nám. 8
741 01 Nový Jičín

Zápis ze setkání podnikatelů a členů Novojičínského sdružení podnikatelů dne 17.6.2013

Za Novojičínské sdružení podnikatelů byli přítomní: předseda sdružení Jan Štastný, místopředseda Alexandr Kodada a členka rady Jarmila Imrýšková
Účastníci setkání se shodli na tom, že mají zájem společně aktivně ovlivnit další vývoj města Nový Jičín prostřednictvím existujícího Novojičínského sdružení podnikatelů (dále jen Sdružení).

Na základě tohoto rozhodnutí se přihlásila většina účastníků, kteří doposud nebyli členy Sdružení, za nové členy Sdružení, tj. vyplnili přihlášku a zaplatili vstupní příspěvek.

Vstupní příspěvek byl na místě radou Sdružení stanoven na 300,-Kč.

Dále bylo dohodnuto, že 18.6.2013 navštíví zástupci Sdružení starostu PhDr. Jaroslava Dvořáka a zjisti podmínky aktivní účasti zástupců Sdružení na přípravě Strategického plánu rozvoje města Nový Jičín 2014-2020.

Bylo dohodnuto, že po náboru nových členů Sdružení bude v nejkratším možném termínu svolána valná hromada Sdružení. Program valné hromady by měl mimo jiné obsahovat volbu členů rady sdružení, případně revizní komise, snížení vstupních, případně členských příspěvků, apod. Program bude upřesněn dodatečně.

Na závěr rada Sdružení jednomyslně schválila nové členy Sdružení. Seznam je přílohou tohoto zápisu.


V Novém Jičíně dne 17.6.2013

_____________________ _____________________ _____________________
Jan Štastný Alexandr Kodada Jarmila Imrýšková
předseda sdružení místopředseda sdružení členka rady

Zveřejněno 19.07.2013 v 08:18 hodin
Copyright 1998-2021 © infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule
Penzion U Holubů Nový Jičínv v Novém Jičíněhodnocení