Dokončená rekonstrukce vodního náhonu v areálu Mlýnské doliny

Rožnov pod Radhoštěm – Téměř rok trvající rekonstrukce vodního náhonu v délce 800 metrů od vtokového objektu na Rožnovské Bečvě až po správní budovu muzea a to včetně obou rybníků v Mlýnské dolině a rybníku v Dřevěném městečku byla již, s ohledem na počasí, zdárně ukončena. Celková rekonstrukce vyšla na 8,2 miliónů korun (zdroje z Ministerstva kultury, zřizovatele muzea).

„Smluvní termín byl do konce roku 2014, ovšem s ohledem na příznivé klimatické podmínky v průběhu zimy se firmě podařilo práce zdárně dokončit v kratším termínu. Nebude tím již narušen průběh prohlídek v areálu Mlýnské doliny, který se otevírá návštěvníkům právě od 1. května a ukázky prací na vodních technických stavbách jsou závislé na funkčnosti tohoto díla“, uvedl Milan Gesierich, technický náměstek muzea.

Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm - dokončení rekonstrukce vodního náhonu

Zajímavá je historie samotného náhonu. Mlýnský náhon, náročné a důmyslné technické dílo, poháněl již v roce 1507 dva mlýny postavené na periferii města Rožnova. Voda do něho byla vpuštěna stavidlem nad takzvaným horním splavem a byla vedena v délce necelých dvou kilometrů středem města až do jeho jižní části, kde stál vrchnostenský mlýn, později papírna. V severní části poháněla voda mlýn a později také pilu, která byla k mlýnu přistavěna. Sloužil déle než 400 let. Domácnosti z ní braly vodu na vaření, hospodyně v ní máchaly prádlo, hospodáři napájeli dobytek. Držely se tam ryby a raci. Koupaly se v ní děti. V dobách socialismu sloužil náhon jako zdroj užitkové vody pro objekty národního podniku Loana Rožnov, Severomoravské mlýny a pekárny a Vratimovské papírny v Rožnově, které byly posledním průmyslovým zařízením užívajícím strouhu. Pro náročnost a vysoké náklady na údržbu byla velká část náhonu kolem roku 1973 zasypána. V roce 1971 požádalo Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm o zbylou část náhonu za účelem využití pro pohon historických objektů charakteru vodních staveb.
Dnešní část je zachována už jen v horní části – od vtoku z Bečvy po areál Valašského muzea. Napájí rybníčky v Mlýnské dolině a Dřevěném městečku a pohání technické stavby mlýn, valchu a hamr. Voda z náhonu také napájí potůček v městském parku a jezírko u společenského domu. Odtud se voda vrací podzemním kanálem opět do Bečvy.
V roce 1991 byl majetkově vodní náhon vrácen původnímu majiteli. Téměř po dvaceti letech se podařilo Valašskému muzeu náhon odkoupit od jeho dědiců.

Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm - dokončení rekonstrukce vodního náhonu

Areál Mlýnské doliny je otevřen sezónně, od 1. května do 30. září. Možné jsou prohlídky pouze s průvodcem. Tento nejmladší a nejmenší areál muzea (zahrnuje 9 staveb, z toho jsou 4 na vodní pohon) byl veřejnosti zpřístupněn v roce 1982.

KONTAKTY:
Ing. Milan Gesierich, technický náměstek muzea; gesierich@vmp.cz; +420 571 757 145
Ing. Petra Valíčková, pracovník vztahů k veřejnosti; valickova@vmp.cz; +420 571 757 173

Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm; Palackého 147; 756 61 Rožnov pod Radhoštěm; tel: +420 571 757 111; e-mail: muzeum@vmp.cz; www.vmp.cz

Ing. Petra Valíčková
Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm
pracovník vztahů k veřejnosti

SOUVISEJÍCÍ TISKOVÉ ZPRÁVY A ČLÁNKY

Zveřejněno 01.05.2014 v 12:11 hodin
Copyright 1998-2021 © infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule
Penzion U Holubů Nový Jičínv v Novém Jičíněhodnocení