Zápis z členské schůze

Zápis z členské schůze – Valné hromady Novojičínského sdružení podnikatelů Program členské schůze: 1. seznámení členské základny se stanovami NSP 2. seznámení členské základny se zprávou revizní komise 3. diskuse s hosty 4. sestavení mandátní komise 5. volba Rady sdružení 6. Rezignace stávajícího předsedy NSP 7. Zrušení vstupního poplatku

1. Seznámení členské základny se stanovami NSP

Všem přítomným byly rozdány stanovy NSP.

2. Seznámení členské základny se zprávou revizní komise

Pan Pospíšil seznámil všechny přítomné se správou za rok 2013.

3. Diskuse s hosty

Pozvanými hosty byli pan starosta PhDr. Jaroslav Dvořák, paní místostarostka Bc. Blanka Faluši a pan místostarosta Ing. Přemysl Kramoliš. Mezi těmito hosty a členy NSP proběhla diskuse na témata – parkování na náměstí, zvýhodněné parkování na parkovišti u městské tržnice, připomínky Novojičínských podnikatelů , řešení odpadkových košů po obvodu náměstí. Dále členové RM zmínili některé připravované akce, nejen pro podnikatele, ale i pro širokou veřejnost a vyzvali místní podnikatele k zapojení do těchto akcí.

4. Sestavení Mandátní komise

Do mandátní komise byli navrženi a zvoleni paní Bartoňová a pan Mixa.

5. Volba rady sdružení

Do Rady sdružení byli navrženi tito členové:
pan Krupička, pan Mohler, paní Imrýšková, pan Kodada, pan Mixa, pan Droščín, paní Kramolišová, paní Kocourková, paní Bartoňová a pan Gola.
Do Rady sdružení byli následně veřejným hlasováním zvoleni tito členové:
1. p. Alexandr Kodada
p. Miroslav Mixa
p. Roman Gola
p. Jarmila Imrýšková
p. Lidmila Kramolišová
p. Krupička
p. Ludmila Kocourková

. Rezignace stávajícího předsedy NSP

Pan Jan Šťastný na vlastní žádost rezignoval na funkci předsedy NSP. Pan Kodada poděkoval odstupujícímu předsedovi za dlouholetou práci a přínos pro toto sdružení.

. 7. Zrušení vstupního poplatku

Byl podán a následně odsouhlasen návrh na zrušení vstupního poplatku ve výši Kč 500,-.
V Novém Jičíně, 18.3,2014

Zveřejněno 29.09.2014 v 08:35 hodin
Copyright 1998-2021 © infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule
Penzion U Holubů Nový Jičínv v Novém Jičíněhodnocení