Obec svolává zasedání zastupitelstva, čtvrtek 18.12.2014

Starosta svolává zasedání zastupitelstva na 18.12.2014

POŘAD JEDNÁNÍ:
1. Zahájení
2. Určení zapisovatelky
3. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
4. Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce
5. Zpráva o činnosti obce od posledního zasedání zastupitelstva obce
6. Hlavní pořad jednání:
• Rozpočet obce na rok 2015
• Dodatek ke smlouvě o poskytnutí účelového příspěvku na pobyt v Domě s byty pro seniory v Ostravici na rok 2015
• Smlouva o dílo na tvorbu GIS pro rok 2015
• Poskytnutí finančního příspěvku Klubu seniorů Horské služby Beskyd
• Smlouva o poskytování pravidelných ročních služeb v oblasti BOZP
• Smlouva o poskytování knihovnických služeb

7. Ostatní
8. Diskuse
9. Závěr


Zasedání se koná v kulturním domě.
Začátek v 18.00 hod.

Starostka obce Staré Hamry Bc. Eva Tořová

Diskusní fórum čtenářů

(prozatím 1 názor)
116.12.2014 v 23:00
1

DALŠÍ INFORMACE: Staré Hamry
Zveřejněno 08.12.2014 v 09:54 hodin
Copyright 1998-2021 © infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule
Penzion U Holubů Nový Jičínv v Novém Jičíněhodnocení