OHLÉDNUTÍ ZA UPLYNULÝM ROKEM V SDH PETŘVALDÍK

V uplynulém roce byla činnost SDH bohatá na kulturní, sportovní, společenské i pracovní akce.
V jarních měsících proběhlo pálení čarodějnic, stavění a kácení máje, uskutečnila se dětská hasičská soutěž. V červnu následoval krmáš , spojený s Erbovními slavnostmi s bohatým kulturním programem pro děti i dospělé. Po úpravě terénu na hřišti ve spolupráci a s financováním obce se začátkem srpna konala tradiční hasičská soutěž Moravskoslezské ligy a jako každoročně se mohli všichni těšit skvělé přípravě a organizaci soutěže.

Nezůstal stranou ani náš rybník, o který se příznivci ryb a rybolovu starali, v sečení, údržbě i přípravě dětských rybářských závodů a v listopadu dokonce připravili výlov pro veřejnost. V prosinci přivítaly naše děti Mikuláše a rozsvítili jsme vánoční strom. Začátkem tohoto roku proběhla v hasičárně výroční členská schůze. Naši hasiči benjamínci i mladší žáci byli ocenění diplomy, poděkování patří i trenéru panu Drastichovi , který věnoval svůj volný čas naši mládeži. Pan Bednář dokonce dovedl naše starší žáky i k vítězství v Moravskoslezské lize a patří mu dík slovy jeho svěřenců (viz. níže pěkný videoklip a poděkování trenérovi).

Samozřejmě si poděkování zaslouží i naši ostřílení muži a přejeme úspěchy i našemu družstvu žen, v letošním roce plní krásné mateřské povinnosti ale doufejme, že se brzy objeví na hřišti a k tomuto sportu přivedou i své potomky. Náš pan starosta hasičů pan Číp bude mít stále plné hřiště, plno starostí a dobré pokračovatelé tohoto krásného sportu.

Za SDH Čiberová Z.
Zveřejněno 15.01.2015 v 11:48 hodin
Copyright 1998-2023 © infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule
Penzion U Holubů Nový Jičínv v Novém Jičíněhodnocení