MF Souznění 2015 - 10. prosince Václavovice

Mezinárodní festival adventních a vánočních zvyků, koled a řemesel. 10.-13.12.2015 – Václavovice, Frýdek - Místek, Kozlovice (Beskydy), Ostrava.
CONSON ANCE 2015: 17th International Festival of Advent and Christmas Traditions, Carols, and Handicrafts - 10th to 13th December 2015.

SOUZNĚNÍ 2015 (17. ročník)
www.souzneni-festival.cz

Vynikající začátek 17. ročníku Mezinárodního festivalu Souznění předvedli Hana a Petr Ulrychovi se skupinou Javory. Hančin výborný zpěv, dokonalá synchronizace členů kapely, Petrovo doprovodné slovo během celého večera a skvělá atmosféra. To vše dne 10. prosince opravdu důstojně odstartovalo letošní ročník Souznění v kostele sv. Václava ve Václavovicích, kde se festival tento rok konal naposledy.

Opět k nám dorazil advent a s ním i další ročník Mezinárodního festivalu adventních a vánočních zvyků, koled a řemesel. Tento krásný čas je plný očekávání, ztišení a souznění. Těmito slovy také zahájili 17. ročník festivalu tradičně starostka Václavovic Magda Pustková společně s ředitelem festivalu Zdeňkem Toflem. Poté už patřil prostor zcela zaplněného nádherného kostela, kde se snoubí duchovní svět s moderním interiérem, hudebním hostům. Ti se ho ujali skutečně s plnou parádou a splnili tak bezesporu všechna očekávání. Koneckonců i oni samotní si kouzlo tohoto místa podle Petra Ulrycha pochvalovali:
„Jsou tady velmi krásné prostory. Hrát na tomto místě bylo opravdu moc pěkné a mimořádné a určitě jsme si dnešní večer užili minimálně tak dobře jako diváci.“
Hudební stálice, mezi které můžeme Hanu a Petr a Ulrychovi určitě zařadit, předvedli svou profesionalitu od první chvíle a jejich celoživotní zkušenosti se podepsaly i na dramaturgii večera.
Nejznámější skladby, jako Nechoď do kláštera, Zvláštní znamení, Jízda králů apod., střídaly méně známé lidové písně jako Maria pana krmí děťátko, Narodilo se nám děťátko – Kyrie Kyrie dobré je, které ale po čase k těmto hudebníkům určitým způsobem přirostly. Dynamika celého večera byla vyvážená. Rychlejší sklad by střídaly ty pomalejší, ale o to s propracovanou aranží.
Sourozenci se svou kapelou tak dali přednost zejména skladbám z alba Advent, které spatřilo světlo světa sice už v roce 2011, přesto tyto písně patří neodmyslitelně k jejich koncerto vání. Že jsou to skladby skutečně známé a oblíbené bylo vidět i na publiku, které si spolu s nimi pobrukovalo a u rychlejších písní bylo znát, že někteří pokud by nemuseli sedět, určitě by si na některé ze skladeb zašli pod pódium zatancovat.

Po celý več
er vládla
úžasná
adventní atmosféra, navozená skvělým pěveckým výkonem Hany
Ulrychové, kterou zdatně pěvecky doplňovali Petr Ulrych s
Daliborem Št
run
cem. Nemalý prostor
v
repertoáru
dostaly také housle Kateřiny Štruncové,
ačkoliv
jí její hlasové indispozic
e
nedovolily zpívat,
odehrála vynikající
koncert
s
tímto na zvuk bohatým nástrojem. Během pár písní

Starý betlém, Aleluja Kyria
, také bravurně zvládla zahrát na flétnu a tím vynikající koncert ještě
více ozvláštnit. Pozadu nezůstával také cimbál, který se svou nezaměnitelnou melodií skvěle celé
vystoupení doplňoval a náleželo mu i několik sólových částí.
Koncert v
tomto akustickém
provedení musel všem přítomným dokázat, že housle a cimbál
nepatří mezi
nezajímavé hudební
nástroje, které se hodí jen pro vážnou hudbu, potažmo folklor. Obrovské spektrum jejich využití
v
jednotlivých skladbách překvapilo snad každého posluchače a až nes
kutečně zapadaly do hraného
repertoáru.
Celý večer pak slovně doprovázel Petr Ulrych, který rekapituloval hudební cestu sebe,
své sestry a kapel. To vše
protínal často až bouřlivý potlesk z
publika,
které si
tím
to
koneckonců
zajistil
o
nejenom jeden přídave
k v
podobě
lidových písní, ale dočkalo
se i druhého, během kterého
zazněla pro některé tolik očekávaná skladba
Motlitba
,
po které na úplný závěr čtvrtečního dne
odcházeli hudebníci z
pódia s dlouhým potleskem ve stoje.
To, že tento koncert zanechal ve vě
tšině diváků hluboké pozitivní pocity, dokazují nejen slova
starostky Václavovic Magdy Pustkové:
„Koncert mne opravdu moc nadchnul. Když jsem
uvažovala, jakými slovy bych poděkovala na závěr
večera,
napadlo mne říct opravdu jen
: D
ěkuji
!,
a
nechala bych
doz
nít tu absolutní nádhernou atmosféru.“
Podobná slova zaznívala po skončení i od
samotných diváků, kteří odcházeli s
neskrývaným nadšením z
vynikajícího vystoupení. A musíme
konstatovat, že poslední rok festivalu Souznění ve Václavovicích nemohli r
eprezento
vat
lepší
hudebníci než právě Hana a Petr Ulrychovi s
Javory.
Hana a Petr Ulrychovi a Javory vystoupili v
sestavě: Hana Ulrychova

zpěv, Petr Ulrych

zpěv,
kytara, Kateřina Štruncová

housle, Dalibor Štrunc

zpěv, cimbál, Martin Adamus

kontrabas.

Tento projekt je realizován za podpory Moravskoslezského kraje, statutárního města Ostrava, městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, statutárního města Frýdek-Místek, obce Kozlovice, obce Václavovice a všech našich významných partnerů.
Pořadatelem je hudební agentura Zdeny a spolupořadatelem soubor Valašský vojvoda www.valasskyvojvoda.cz.
MF Souznění je přidruženým členem prestižní celosvětové organizace CIOFF.
Ostrava 11.12.2015

Ředitel a dramaturg festivalu:
Zdeněk Tofel
e-mail: tofel.zdenek@post.cz
mobil: +420/604245814

Produkce:
Věra Tobolová
e-mail: veratobolova.fm@seznam.cz
mobil: +420/739091226

Mediální zastoupení:
Kamila Benková
e-mail: zde benkovakamila@gmail.com
mobil:+420/724066724

Rozhovor s Adamem Viktorou

Rozhovor s Adamem Viktorou (dirigent a umělecký vedoucí Ensemble Inégal)

Ensemble Inégal je znám zejména pro vysoce ceněnou interpretaci barokní hudby. Co Vás přivedlo zrovna k tomuto historickému období?
Především obrovský potenciál v neznámé a přitom nádherné hudbě, která čeká na své znovuobjevení. Lepší příklad, než více jak sto úplně neznámých skladeb Jana Dismase Zelenky, nebo třeba právě Michnovu Loutnu českou si ani nedovedu představit.

Svůj repertoár stavíte zejména na dílu Jana Dimase Zelenky. A co ostatní významní skladatelé té doby, jako Pavel Josef Vejvanovský, Georg Friedrich Händel a další. Jak pohlížíte na začlenění jejich skladeb do svého repertoáru?
Zásadním kritériem naší dramaturgie je hledání cest, po kterých se běžně nechodí a Zelenkova hudba mě fascinuje více než cokoliv jiného. Neznamená to, že bychom na jiné autory zanevřeli, i u mnoha proslavených jmen existují spousty děl, které zůstávají z nepochopitelných důvodů pozapomenuty nebo dokonce neznámy. V nekonečném obehrávání Händelova Mesiáše, Bachovy Mše h moll, nebo Vivaldiho Čtvera ročních dob ale nevidím žádný smysl. Mnohem raději hledáme, než abychom konstatovali, že jsme našli…

Přestože Ensemble Inégal bezesporu patří mezi špici barokních ansáblů, najdou se ve Vašem repertoáru i cykly, skladby z jiných období od různých autorů (A. Dvořák, G. Rossini, B. Britten, A. Pärt). Co Vás dovedlo právě k nim?
Ten výběr romantických a moderních autorů není vůbec náhodný. Všichni zmínění, a mohl bych k nim přidat třeba i A. Schnittkeho, Ph. Glasse a V. Tormise, mají ve svém díle mnoho neobjeveného, nebo pod nánosem interpretační tradice zapomenutého, a to je pro nás velkou výzvou.

Vraťme se ale zpátky k barokní hudbě. Jaký byl impuls k rekonstrukci nově nalezeného dobového tisku s písňovým cyklem Adama Václava Michny z Otradovic s názvem Loutna česká, který představíte i v rámci MF Souznění?
Jednoznačně senzační nález dlouho postrádaného tisku partu prvních houslí Doc. Petrem Daňkem ve Vlastivědném muzeu ve Slaném. Bez něho byla Michnova Loutna po dlouhou dobu pouhým torzem a její interpretace nerozlousknutelným oříškem. Díky tomutoobjevenému pokladu jsem mohl rekonstruovat housle druhé a dílo konečně získalo svou kompletní podobu.

S jakými pocity doufáte, že odcházejí diváci z koncertu v kostele sv. Jana a Pavla ve Frýdku-Místku? Co jste jim chtěli předat?
V baroku to nazývali „Poetica della meraviglia“ tedy poetika úžasu. Úžas nad hloubkou a půvabem Michnových veršů, okouzlení jeho líbeznou, krásnou a v mnohém i novou hudbou, to jsou nejpodstatnější hodnoty snažení v naší interpretaci.

Vaše motto zní „Duch vládne hmotou“, jak toto motto převádíte prakticky do svých koncertů, nahrávek?
Je to kouzlo… Duch je neuchopitelný, míra jeho přítomnosti je nepopsatelná, význam jeho působení je absolutně subjektivní. Pokud by nás hudba duchovně nepovznášela, mohli bychom směle pochybovat o jejím smyslu.

Váš soubor má evropské renomé. Koncertujete tak často i v zahraničí, kde osobně si Vy sami dokážete nejlépe vychutnat koncerty a proč?
Kdekoliv, kde jsou posluchači s otevřeným srdcem. Nezáleží na tom, zda jsme v Těchonicích u Nalžovských Hor s třiceti posluchači, nebo v Rudolfinu, v Ghentu, Londýně nebo třeba v Paříži s tisícovkou návštěvníků. Hudbou vyjadřujeme především to, co je jinak nesdělitelné a slovem, písmem, nebo obrazem nevyjádřitelné. Taková je síla hudby a je s tím třeba počítat.

Dokáže si podle Vás barokní hudba vydobýt své místo mezi vyhledávanou ostatní nabídkou vážné hudby?
Myslím, že již několik desetiletí trvá silný zájem o barokní hudbu interpretovanou specializovanými soubory. Mají totiž nepoměrně rozsáhlejší repertoár než běžná symfonická nebo komorní tělesa a dokáží posluchači nabídnout barokní hudbu, kterou stovky let nikdo neslyšel. Nutno dodat, že jejich poučená interpretace je nejen v zahraničí, ale i v Čechách velmi často na vysoké úrovni.

Vzhledem k adventu, ve kterém se právě nacházíme a vzhledem k velkému pracovnímu nasazení souboru během roku, zvolní alespoň během adventního období Ensemble Inégal a dokážete si naplno užít tento sváteční čas?
Právě v adventním a vánočním čase u nás kulminuje pracovní nasazení. V tomto týdnu, který má sedm dní, mám sedm různých koncertů a jiné to nebude až do konce roku. Pak snad konečně přijde radost i možná i splín z několika týdnů relativního volna.

Rozhovor s Petrem Ulrychem

Koncert na MF Souznění 2015 se skládal z Vašich nejznámějších skladeb (Modlitba, Jízda králů, Zvláštní znamení apod.), a zároveň z méně známých lidových písní. Jak vznikala dramaturgie tohoto večera?
Dramaturgie se vyvíjí roky. Postupně si říkají o slovo ty písničky, které jsou nejlepší a nejlépe promlouvají k divákům.
V rámci festivalu jste vystupovali v kostele sv. Václava ve Václavovicích. Ve kterých prostorech nejraději vystupujete?
Nezáleží na prostorech, vždy záleží na lidech. I když je pravda, že některé prostory nejsou vyhovující. To už by ale pořadatelé měli tak nějak odhadnout.
Máte dvě skupiny, Javory a Javory Beat. Jak k rozčlenění došlo, a které skupině konkrétně Vy dáváte přednost?
Postupně došlo k tomu, že některé písničky mají přece jenom s cimbálem jiný charakter a energii, než ty písně, které jsme hráli předtím s bigbítem. Proto jsme dali dohromady i takovou druhou podobu Javorů. Nedáváme žádné z nich přednost, nejhezčí je, když kapely hrají na společném koncertu dohromady.
Na hudební scéně jste stálice prakticky přes půl století. Kde ještě stále čerpáte inspiraci k další tvorbě a přepadávají vás občas myšlenky, že s tím vším už praštíte?
Myšlenky praštit s muzikou to v žádném případě nemám. Inspiraci čerpáme v poslední době především z koncertů, protože lidi na nás chodí, a to nás pořád nabíjí. Když třeba dojde k tomu, že budeme mít nějaký přebytek energie, tak třeba natočíme ještě nějakou desku.
A jak to zatím s tím přebytkem energie vypadá?
Mizerně, kolikrát. (smích)
Takže deska je zatím v nedohlednu?
Ale ano, já si myslím, že k tomu může dojít. Dáli pánbůh zdraví.
Kromě případné desky neplánujete ještě něco dalšího? Vzhledem k tomu, že jste si loni k 50. výročí nadělili speciální 3 CD.
To bychom pořád to výročí omílali. Ne, my chceme normálně hrát naše písničky, přidat k tomu třeba nějaké novinky a to stačí.
Nacházíme se v době adventu. Co pro Vás toto období znamená a vidíte rozdíl v jeho vnímání například v mladší generaci?
Myslím si, že mladší generace ho vnímá povrchněji. Možná to je ale jen můj subjektivní dojem, ale myslím si, že takové to morální podhoubí trošičku ustupuje tomu všemu komerčnímu. Nevztahuju to ale na všechny, existuje spousta lidí, kteří se tomuto vyhýbají.
Když se zaměříme přímo na Vánoce jako takové. Jaké tradice související s nimi dodržujete?
Jsou to takové ty běžné tradice. Největší radost má člověk stejně z vnoučat a jejich reakcí. Stavíme stromeček, děláme si výzdobu stejně jako ostatní. Snažíme se ale, aby to bylo co nejprostší, aby to nebyla taková „napucovaná“ párty, jak nám to kolikrát předvádí v televizi.
Co byste chtěl v závěru vzkázat lidem, týkající se tohoto svátečního času?
Chtěl bych jim jenom přát, aby způsob prožívání Vánoc, ať už veřejně nebo i soukromě, lidi nějakým způsobem nabíjel.

Zveřejněno 12.12.2015 v 23:27 hodin
Copyright 1998-2021 © infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule
Penzion U Holubů Nový Jičínv v Novém Jičíněhodnocení