Celý Petřvald čte dětem

V úterý 24. května proběhl už 3. ročník akce Celý Petřvald čte dětem.
V kulturní místnosti hasičské zbrojnice se sešlo na 80 dětí a dospělých. Program
zahájili herci Pavel Oubram a Věra Hollá z projektu LiSToVáNí se scénickým čtením z knížky Komisař Vrťapka a tajemství zubu moudrosti. Tento netradiční způsob čtení spojeného s jednoduchým divadelním ztvárněním zaujal a pobavil děti i dospělé.

Následovala přestávka, kterou si zvláště děti ukrátily nákupem párku v rohlíku a dalšího občerstvení.

Potom následovalo slavnostní ukončení projektů, které probíhaly během školního roku v rámci spolupráce školy a knihovny pro děti 1. – 4. ročníku.

Projekt pro děti prvního ročníku Knížka pro prvňáčka byl zaměřen na bližší seznámení s knihovnou a knížkami, projekt pro děti druhého ročníku Škola naruby byl zacílen na zlepšení čtenářské gramotnosti dětí a jeho součástí byla
čtenářská soutěž, které se zúčastnilo 24 dětí. Soutěž vyhrál Matěj Hrabovský, který přečetl 37 knížek před Karolínkou Máchovou, která zvládla přečíst knížek 31. Oba dva se tak stali mistry ve čtení. Ale ani ostatní děti se nenechaly
zahanbit a přečetly spoustu knih. Děti 3., 4. ročníku byly zapojeny v projektu Fantastický deník, který měl za cíl seznámit dětí s různými literárními žánry, knihami a jejich autory a také je podnítit k rozvoji tvůrčího psaní. Někteří odvážlivci dokonce přečetli ukázku ze svého deníčku přímo na místě, takže si
přítomní udělali obrázek o tom, jak jsou děti šikovné a jak psaní zvládly.

V rámci akce byl také vyhodnocen II. ročník čtenářské soutěže pro děti Lovci perel. Soutěže se zúčastnilo 30 dětí z 3. – 6. ročníku ZŠ. O první místa se v soutěži strhl urputný boj, který nakonec vyhrála Adrianka Kleniarová s 29
přečtenými knihami před Terezkou Davidovou a Karolínkou Hrabovskou (obě 26 přečtených knih) a Zuzankou Nitrovou (25 přečtených knih).

Při této příležitosti bych ráda poděkovala za pomoc a spolupráci při organizaci této akce především paní učitelce Gabriele Duchoňové a také panu školníkovi Františku Ocáskovi a Pavle Veřmiřovské.
Za podporu projektů děkuji ředitelství
školy a třídním učitelům všech zúčastněných tříd.

Akce Celý Petřvald čte dětem je součástí projektu Živá knihovna a byla v rámci programu Knihovna 21. století finančně podpořena Ministerstvem kultury ČR a Obcí Petřvald.

K. Plisková, knihovnice
Zveřejněno 21.06.2016 v 09:11 hodin
Copyright 1998-2022 © infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule
Penzion U Holubů Nový Jičínv v Novém Jičíněhodnocení