Vyhodnocení TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY v roce 2003

Starý Jičín

Ve dnech 3. - 8. ledna 2003 proběhla na Starém Jičíně a v jeho částech Tříkrálová sbírka. Celkem bylo za diecézi Starý Jičín vybráno 69.183,- Kč. Jak jednotlivé obce přispěly koledníkům do pokladniček, vyhodnocuje uvedená tabulka:

Janovice 5.850,- Kč
Jičina 10.526,- Kč
Palačov 3.405,- Kč
Petřkovice 5.816,- Kč
Starojická Lhota 10.600,- Kč
Starý Jičín 7.729,- Kč
Vlčnov 8.824,- Kč
Kojetín 3.020,- Kč
Starý Jičín - Žlabec 6.662,- Kč
Loučka 6.751,- Kč
Celkem v roce 2003 69.183,- Kč

Finanční částka z pokladniček vybraných koledníky bude rozdělena takto:

50% na adopci na dálku a na vybavení MŠ ve Starém Jičíně a v Petřkovicích
15% na rozvoj ošetřovatelské a pečovatelské služby v regionu, kde působí Charita Odry
10% na humanitární pomoc u nás i v zahraničí
15% na činnost Diecézní charity ostravsko-opavské
5% na činnost Sdružení České katolické Charity
5% na režie (náklady z pořádáním "Tříkrálové sbírky")
Konkrétní částku pro MŠ Starý Jičín zveřejníme na základě informací poskytnutých Charitou Odry.

Pro srovnání uvádíme výnos Tříkrálové sbírky v roce 2002:

Na Starojicku bylo v roce 2002 vybráno celkem 62.774,- Kč .
34.525,- Kč (55% z výtěžku Tříkrálové sbírky) bylo přiděleno SRPDŠ při ZŠ Starý Jičín.

Tato částka byla použita na úhradu:

- "školy v přírodě" a školního výletu sociálně slabším žákům,
- volnočasové aktivity dětí ve školním klubu a družině,
- florbalový maratón a olympijský den.

DALŠÍ INFORMACE: Starý Jičín
Zveřejněno 10.01.2003 v 14:39 hodin
Copyright 1998-2021 © infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule
Penzion U Holubů Nový Jičínv v Novém Jičíněhodnocení