Proslov při otevření Naučné stezky F. Palackého.

PaedDr. Tomáš Bouda, ředitel Školského úřadu v Novém Jičíně
Ctěné dámy, vážení pánové, milí přátelé pohybu a vzdělávání!
Naučná stezka, jak praví slovníkové heslo, toť výchovně vzdělávací turistická trasa v terénu, vytyčená a vyznačená, s pevnými body, na nichž jsou vysvětlivky, určité zajímavosti.
Když výchovně vzdělávací, pak přijměte i pár slov od představitele školství.
Naučná vlastivědná stezka, kterou dnes slavnostně otevíráme, je nazvána jménem Františka Palackého. Je to přirozené, protože za týden vzpomínáme 120. výročí jeho úmrtí, protože stezka směřuje do míst, kde se narodil a prožil dětství, tedy míst jeho kořenů. A je to přirozené rovněž proto, že poznávání je se jménem Františka Palackého nerozlučně spjato.
Jistě nemusím zdůrazňovat jeho osobní přístup ke vzdělávání, bez něhož by nebyl uznávaným historikem a politikem. Zdůrazním však, že Palacký svou knihou o Komenském v roce 1829 rehabilituje tuto další významnou osobnost se vztahem k našemu regionu a otevírá cestu k jeho doceňování, dodnes neuzavřenou. František Palacký samozřejmě celým svým dílem rozhodně přispíval a přispívá ke vzdělávání, inspiruje k poznávání a vztahu k historii, vlasti, zároveň tím však k současnosti a k regionu. V našem okolí nacházel zapálené pokračovatele a já jsem rád, že většinou z řad učitelů. Připomenu např. vydání Moravského Kravařska v roce 1898 péči a úsilím příborského učitelstva, vydávání vlastivědného sborníku Kravařsko ve třicátých a čtyřicátých letech, či velké vzepjetí autorské,organizátorské a vydavatelské v šedesátých létech tohoto století spojené se jmény pánů Otto, Baláš, Štindl, Lankočí, Hanák.
Ne, budování naučné stezky v tomto krátkém exkursu nenajdete, protože se jedná o prvek moderní, v naší republice poprvé uskutečněný v roce 1965 v Medníku na Sázavě. Nyní se v podobě jedenácti a půlkilometrové trasy pěknou a zachovalou přírodou, s poznáváním přírodovědným i historickým tato náročná vlastivědná forma objevuje i na Novojičínsku.
Na přípravě stezky se podílela celá řada odborníků a organizátorů: na její přírodovědné části pracovníci oddělení ochrany přírody a krajiny referátu životní ochrany Okresního úřadu Nový Jičín a pracovníci Českého geologického úřadu v Praze. Historickou část připravili pracovníci Státního okresního archivu Nový Jičín, Okresního vlastivědného muzea v Novém Jičíně a PhDr. František Schwarz, který se dnešního otevření již nedožil.
Grafická úprava je spojena se jménem Jiřího Štipského, výrobu a instalaci realizovaly základní organizace Českého svazu ochrany přírody Nový Jičín, Fulnek a Valašské Meziříčí a obec Hostašovice. Na realizaci se podílely rovněž různé firmy, z nichž uvedu zejména firmu paní Marie Münsterové ze Suchdola nad Odrou. Všem patří poděkování a já věřím, že je po absolvování trasy vyjádříte.
Začal jsem Františkem Palackým a také jím skončím. Palacký nepatřil pouze k obdivovatelům J. A. Komenského, ale také k vyznavačům myšlenek Bernarda Bolzana, který v 18. století usiloval o reformu školství, o zavádění smyslového poznávání, tělocviku, praktických dovedností, tedy všeho, co naučná stezka nabízí. Jistě za tímto úsilím cítíte stejně jako já stařeckou kalakagathiu - ideál harmonie sil tělesných a duševních, soulad krásy a dobra.
Vaše účast zde dokazuje, že jste vyznavači stejných ideálů. Nechť vás dnes provází radost z jejich naplňování.

PaedDr. Tomáš Bouda,
ředitel Školského úřadu v Novém Jičíně

Diskusní fórum čtenářů

(prozatím žádný názor)
Zveřejněno 18.05.1996 v 12:17 hodin
Copyright 1998-2022 © infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule
Penzion U Holubů Nový Jičínv v Novém Jičíněhodnocení