Vedení lidí - činnost mistra, středního managementu

LYRIX Centrum, s.r.o.

Kurzy vedené nedirektivním způsobem výuky

Vedení lidí - činnost mistra, středního managementu

Mezi základní a rozhodující činitele v prosperitě každé firmy patří co nejlépe pracující management. Naše dosavadní zkušenosti ukazují, že podmínkou úspěšné práce lidí na těchto pozicích není jen jejich dostatečná průprava ve vedení lidí (efektivní styly jednání, komunikační dovednosti apod.), které se může dosáhnout výcvikem technik, ale i to, co zahrnuje vytváření pozitivní a motivující atmosféry ve skupinách, se kterými pracují a to čemu říkáme budování pocitu příslušnosti k firmě, loajality a jejich vzájemné pozitivní ovlivňování zájmů jedinců a celé firmy.

Klíčová slova:

učení prožitkem, koncepční vzdělávání, pozitivní firemní klima, loajalita, účinné vedení lidí, komunikace, sociální učení a dovednosti, individualizovaný a speciální postup podle možností a potřeb skupiny.

Cílová skupina:

mistři, střední management

Časový program:

celkem 24-26 hod., nejlépe ve 4-6 hodinových blocích

.

Absolvováním tohoto programu mohou účastníci získat tyto dovednosti a zkušenosti:

 • Samostatnost, schopnost rozhodovat se řešit nové situace a spolupracovat
 • Reálně hodnotit sebe, své možnosti, svůj pracovní výkon a úkoly,které plní
 • Určovat a hodnotit osobní cíle ve vztahu k jiným lidem, k práci a k vlastnímu postavení v organizaci
 • Pozitivně ovlivňovat spolupracovníky a podřízené efektivní komunikací
 • Využívat tým jako celek
 • Řešit konfliktní a zátěžové situace
 • Být tvořivý při řešení problémů

..

Témata a obsah kurzu:

 • Obecné principy chování pracovníků organizace vzhledem k posilování firemní spolupráce
 • Vedení lidí a budování úspěšného týmu
 • Postavení vedoucího pracovníka v organizaci
 • Poznání vlastních komunikačních stylů
 • Techniky sebepoznání
 • Postavení, mé možnosti a úkoly ve firmě vzhledem k pozici,kterou zastávám
 • Efektivní komunikace, (verbální a neverbální komunikace) komunikační dovednosti
 • Jak přesvědčovat, spolupráce a řízení konfliktů, rozvíjení vůdcovských předpokladů
 • Proaktivní přístup v sociální komunikaci
 • Týmové řešení problémů
 • Skupinová dynamika a život skupiny - možnosti jejího ovlivnění
Zveřejněno 01.01.2003 v 22:15 hodin
Copyright 1998-2021 © infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule
Penzion U Holubů Nový Jičínv v Novém Jičíněhodnocení