Motivační kurz

LYRIX Centrum, s.r.o.

Kurzy vedené nedirektivním způsobem výuky

Motivační kurz

Nezaměstnanost jako životní změna člověka a možnosti jejího řešení (motivační a personální zkušenosti a dovednosti - cesta k novému zaměstnání)

Nejdůležitějším prvkem úspěšného hledání nového zaměstnání je snaha o vlastní seberozvoj, jak v oblasti odborných dovedností a znalostí, tak v oblasti lidských "životních" dovedností. Dosavadní potvrzené zkušenosti ukazují, že na rozvoji "životních" dovedností jsou postaveny odborné dovednosti a jsou jimi podmíněny. Odhalování vlastních lidských možností a dovedností je tím správným základem pro nastartování nového zapojení se do pracovního procesu.

Klíčová slova:

sebepoznání, odborné znalosti a schopnosti, osobnostní rysy a přednosti, stanovení vlastních cílů, cesty k získání pracovního místa, komunikační dovednosti a personální rozhovor, facilitovaná skupinová práce, kolektivní zaměření na učení

Cílová skupina:

nezaměstnaní nebo osoby mající zájem změnit zaměstnání

Časový program:

celkem 77 hodin, nejlépe ve 4-6 hodinových blocích

.

Absolvováním tohoto programu mohou účastníci získat tyto dovednosti a zkušenosti:

 • Růst sebedůvěry a samostatnosti při řešení své "životní situace"
 • Dovednost rozhodovat se, řešit nové situace a zátěžové situace
 • Reálně hodnotit sebe a své možnosti ve vztahu k hodnocení a stanovení vlastních životních a profesních cílů
 • Pozitivně ovlivňovat sebe a své možnosti
 • Využívat svých předností a vyvarovat se opakování chyb
 • Umět používat komunikační techniky, které pozitivně ovlivňují jiné lidi v personálním pohovoru či při hledání práce
 • Analyzovat trh práce vzhledem k "mým" možnostem
 • Svobodně spolupracovat s lidmi a vytvářet "lidskou" skupinovou spolupráci

..

Témata a obsah kurzu:

 • Co je pro mě nezaměstnanost, a jak ji mám pro sebe řešit
 • Cesty k novému zaměstnání, co je vhodné o sobě vědět než si začnu hledat nové zaměstnání, a co současní zaměstnavatelé požadují
 • Co nás čeká u personálního pohovoru
 • Co může být také součástí personálního řízení
Zveřejněno 01.01.2003 v 22:15 hodin
Copyright 1998-2021 © infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule
Penzion U Holubů Nový Jičínv v Novém Jičíněhodnocení