Učební obory SOU Šenov u Nového Jičína ve školním roce 2003/2004

ŠOU Šenov u Nového Jičína
Učební obory pro studim žáků ve školním roce 2003/2004
 1. Zámečník
  tříletý učební obor pro hochy
  kód učebního oboru: 23-51-H 001
 2. Absolventi získají široké dovednosti a vědomosti v oblasti oprav strojů a zařízení, v provádění jejich demontáže, kontroly, údržby, montáže a uvádění do provozu. Absolventi mají možnost získat v průběhu výuky oprávnění pro svařování plamenem nebo elektrickým obloukem.
 3. Nástrojař
  tříletý učební obor pro hochy
  kód učebního oboru: 23-52-H 001
 4. Absolventi tohoto učebního oboru získají dovednosti ve všech základních nástrojařských činnostech navíc rozšířené o práce s mechanizovaným ručním nářadím, základy tepelného zpracování kovů a základy strojního obrábění.
 5. Truhlář pro výrobu nábytku
  tříletý učební obor pro hochy
  kód učebního oboru: 33-56-H 002
 6. Absolventi učebního oboru získají široké teoretické i praktické poznatky o dřevě a dalších materiálech užívaných při výrobě nábytku. Získají dovednosti pro práci s dřevoobráběcími stroji, mechanizovanými a ručními nástroji. Naučí se navrhovat a vyrábět nábytek a stavebně truhlářské výrobky, včetně navržení, technického rozpracování a zhotovení nábytku na přání zákazníka.
  Praktická výuka bude zabezpečována v SPV Drustol, N.J.
 7. Truhlář pro dřevěné konstrukce
  tříletý učební obor pro hochy
  kód učebního oboru: 33-56-H 003
 8. Absolventi získají rozsáhlé teoretické i praktické poznatky o dřevě i dalších materiálech používaných při výrobě nábytku a stavebně truhlářských výrobků. Naučí se zaměřit a rozkreslit stavebně truhlářské výrobky, zvolit vhodný technologický postup a zhotovit je, včetně montáže na stavbě. Naučí se vyrábět okna, dveře, obklady, stropy a podlahy, nábytek, schody, konstrukce a jiné výrobky ze dřeva a pomocných materiálů.
 9. Instalatér
  tříletý učební obor pro hochy
  kód učebního oboru: 36-52-H 001
 10. Absolventi získají komplexní dovednosti a vědomosti v oblasti demontáže, oprav a montáže vodovodních, odpadních, plynových a topných rozvodů a zařízení, v oblasti spojování materiálů svařováním, lepením a dalšími technikami, v oblasti tvarování rozvodů,osazování a připojování těchto zařízení, včetně provádění jejich zkoušek a uvádění do provozu.
 11. Klempíř pro stavební výrobu
  tříletý učební obor pro hochy
  kód učebního oboru: 36-55-H 001
 12. Absolventi tohoto učebního oboru získají potřebné dovednosti a vědomosti v oblasti ručního a strojního obrábění kovových i nekovových materiálů, v oblasti jejich spojování a montáže, v oblasti výroby, montáže a oprav klempířských výrobků včetně doplňků památkových objektů, v oblasti zhotovování a osazování střešních krytin a zhotovování vzduchotechnických zařízení a oplášťování izolací potrubí.
 13. Malíř
  tříletý učební obor pro hochy
  kód učebního oboru: 36-57-H 001
 14. Absolventi tohoto učebního oboru mají dovednosti a znalosti k provádění malířských a natěračských prací včetně přípravy materiálu a povrchu před malbou a nátěrem. Ovládají techniku šablonování, linkování, šumrování, batikování, válečkování. Umí zhotovovat plastické nátěry, obklady stěn, matovat, leštit, patinovat, ovládají techniku stříkání atd.
 15. Tesař
  tříletý učební obor pro hochy
  kód učebního oboru: 36-64-H 001
 16. Absolventi tohoto učebního oboru získají široké teoretické poznatky o dřevě jako stavebním materiálu a dřevěných výrobcích všeho druhu. Získají vědomosti a dovednosti v celém procesu výstavby, počínaje zpracováním surového dřeva, přes vytýčení staveniště, až po dokončovací práce, od klasického zpracování dřeva a jeho spojů až po technologie velkoplošných a lepených materiálů užívaných v nosných konstrukcích. Naučí se i práci na dřevoobráběcích strojích a montáži na stavbách.
 17. Zedník
  tříletý učební obor pro hochy
  kód učebního oboru: 36-67-H 001
 18. Absolventi učebního oboru získají teoretické vědomosti a praktické dovednosti ve všech druzích zednických prací, jako je zdění nosných a výplňových zdí, provádění vnitřních a vnějších omítek, jednoduchých betonářských prací, provádění izolací proti zemní vlhkosti, kladení dlažeb a obkladů, osazování truhlářských, zámečnických a kanalizačních prvků, stavění lešení, provádění nástřiků fasád, provádění oprav a adaptací staveb.
 19. Nástavbové studium - Provozní technika
  kód učebního oboru: 23-43-L/506
 20. Studijní obor pro absolventy tříletých učebních oborů
  Večerní studium - délka studia 3 roky - studium je zakončeno maturitní zkouškou.
  Absolventi tak mohou získat úplné střední vzdělání s maturitou.
 21. Adresa a kontakty

Bližší informace Vám ochotně podají na adrese:

PaeDr. Bohumír Kusý
Šenovská 574
742 42 Šenov u Nového Jičína
Česko (CZ)
tel: (+420) 556 708 901
(+420) 556 709 214
Zveřejněno 09.05.2003 v 14:18 hodin
Copyright 1998-2023 © infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule
Penzion U Holubů Nový Jičínv v Novém Jičíněhodnocení