Vlídná tvář asertivity

LYRIX Centrum, s.r.o. Nový Jičín

Kurz zaměřený na profesionální rozvoj osobnosti a zvyšování osobní výkonnosti.

Cíl kurzu:

Naučit posluchače jak využívat jeden z efektivních způsobů komunikace. Odstranit mýty a pověry, které asertivitu provázejí. Pomoci mu získat důvěru v asertivním chování.

Komu je určen:

Těm, kteří přicházejí denně do styku s lidmi a občas musí použít slůvko "ne".

Témata kurzu:

 • Otevřená komunikace a zásady vedení dialogu
 • Asertivní techniky
 • Umění prosadit se s ohledem na vzájemný respekt
 • Umění vyrovnat se s kritikou
 • Naučit se kritizovat, ale také přijímat kritiku
 • Umění přijmout kompliment
 • Umění požádat o laskavost
 • Jak zvládat hněv a jak ho zneškodnit

Metody výuky:

 • Kurz je koncipován tak, abyste měli možnost si teoretické poznatky zažít v praxi
 • Učení prožitkem
 • Řešení modelových situací
 • Rozbor videonahrávek

Rozsah:

Jednodenní kurz.

V případě, že Vás naše nabídka oslovila, zašleme Vám podrobnější projekt.

Zveřejněno 01.01.2003 v 12:02 hodin
Copyright 1998-2021 © infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule
Penzion U Holubů Nový Jičínv v Novém Jičíněhodnocení