Pracovník informačních služeb

LYRIX Centrum, s.r.o.

Kurz akreditovaný MŠMT ČR

Pracovník informačních služeb

Základním smyslem kurzu je připravit absolventa pro uplatnění ve středním managementu, kde bude odbornou silou tvořící součást výkonného týmu vedoucímu pracovníkovi - tj. příprava flexibilní pracovní síly, které se daří efektivně participovat ve světě informací a pracovních týmů.

Typ kurzu:

Rekvalifikace.

Obsah kurzu:

Osobnost posluchače a problematika nezaměstnanosti, úvod do práce s výpočetní technikou, operační systém, učení - práce s informacemi, aktivní účast při učení, MS Windows, obsluha Internetu, jak pracovat s informacemi na počítači, MS WORD, osobní přenos informací a příprava na hledání nového zaměstnání, MS EXCEL, MS OUTLOOK, propojení aplikací a prezentace na Internetu, využití počítače a virtuální realita světa, základy práce s grafikou.

Kvalifikační předpoklady:

Absolvent střední školy, případně učňovské školy

Doba trvání kurzu:

148 hodin + 6 hodin závěrečný pohovor

Optimální počet posluchačů:

10

Cíl rekvalifikačního kurzu:

Cílem kurzu je připravit posluchače na profesi, ve které se plně uplatňují schopnosti aktivní práce s informacemi, tj. vyhledávání, analýza a další intelektuální zpracování informací za účelem použití pro dosažení konkrétního cíle.

Cílem je rovněž rozvinout u posluchače schopnost aktivního přístupu k řešení pracovních i osobních problémů. Zvýšit ochotu převzít zodpovědnost a s tím související zdravé riskování.

Zveřejněno 01.01.2003 v 12:26 hodin
Copyright 1998-2021 © infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule
Penzion U Holubů Nový Jičínv v Novém Jičíněhodnocení