Vedení pracovního týmu

LYRIX Centrum, s.r.o. Nový Jičín

Kurz řídících dovedností a práce v týmu

Vedení pracovního týmu

Cíl kurzu:

Rozvoj schopností mistrů a vedoucích pracovních skupin ve způsobech chování, ve stylech vedení, v používání vlastní mocenské základny a mocenské základny druhých, rozvoj osobní schopnosti vedoucích, komunikační dovedností v konfliktních situacích a zvládání zátěžových situací.

Komu je určen:

Mistrům a vedoucím pracovních skupin.

Témata kurzu:

 • Teorie vedení
 • Vedení pracovní skupiny
 • Co dělám a co mohu dělat jako vedoucí pracovník
  - co dělají vedoucí z hlediska přístupu k vedení organizace
  - co dělají vedoucí v řídícím procesu
  - co je to úkol z hlediska vedení a vedených
 • Rozvíjení vůdcovských schopností v jednotlivých oblastech
 • Co je komunikace v řízení lidí a organizaci
 • Šest komunikačních dovedností
 • Komunikační hry jako zdroj častých konfliktů
 • Řízení konfliktu
 • Co udělám v týmové presentaci při řešení problému, když už jsem v konfliktu - jak z toho ven

Metody výuky:

 • Kurz je koncipován s důrazem na učení na základě vlastních prožitků a zkušeností
 • Cvičení v reálných modelových situacích
 • Učení prožitkem
 • Moderovaná diskuse

Rozsah:

Třídenní kurz.

V případě, že Vás naše nabídka oslovila, zašleme Vám podrobnější projekt.

Zveřejněno 01.01.2003 v 14:15 hodin
Copyright 1998-2021 © infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule
Penzion U Holubů Nový Jičínv v Novém Jičíněhodnocení