Cíle Novojičínského sdružení podnikatelů

Informační Bulletin Novojičínského sdružení podnikatelů

KDO JSME?

Novojičínské sdružení podnikatelů je zájmové sdružení podnikatelů působících na území města a jeho přilehlých částí.

CO CHCEME?

Zastupujeme široké zájmy všech podnikatelů, chráníme a prosazujeme zájmy členů sdružení při jednání se zástupci Městského úřadu, státu a jiných organizací. Prosazujeme koncepční spolupráci s městem Nový Jičín, aby podnikatelé mohli účinně a včas vstupovat do dění ve městě. Spoluorganizujeme různé akce pro a na podporu podnikatelů a jejich rozvoje.
Podporujeme akce pořádané městem Nový Jičín.

KDO MŮŽE BÝT ČLENEM?

Každý, kdo má zájem o spolupráci s ostatními podnikateli a je držitelem živnostenského listu (fyzická osoba, právnická osoba) a podniká nebo bydlí na území města nebo jeho části.

POVINNOSTI ČLENŮ:

Účastnit se aktivně na práci a cílech sdružení, přispívat k dobrému jménu podnikatelů, platit roční členský příspěvek - 300,- Kč, účastit se na valné hromadě.

PRÁVA ČLENŮ:

Účastnit se jednání orgánů sdružení, být volen do orgánů sdružení, požívat výhody vyjednané sdružením (slevy na nájmu, polatcích, účast na akcích města).

Diskusní fórum čtenářů

(prozatím žádný názor)
Zveřejněno 09.11.2004 v 15:00 hodin
Copyright 1998-2021 © infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule
Penzion U Holubů Nový Jičínv v Novém Jičíněhodnocení