Přihláška do Novojičínského sdružení podnikatelů

Novojičínské sdružení podnikatelů

Přihlašuji se tímto za člena SDRUŽENÍ NOVOJIČINSKÝCH PODNIKATELŮ.

Prohlašuji, že se budu řídit stanovami sdružení, usneseními volených orgánů a přispívat tak k rozvoji podnikání na území města a jeho rozvoji.

Souhlasím se vstupním poplatkem:
• ročním členským příspěvkem ve výši 300,- Kč
Poplatky složím:
• hotově k rukám hospodáře, nebo na
• běžný účet číslo: 2100671724/2010
variabilní symbol = IČO
konstantní symbol = 0558

Název firmy: .............................................................................................................
IČO: .............................................................................................
Adresa (sídlo): .........................................................................................................
Statutární zástupce: ................................................................................................
Telefon/fax: .............................................................................................................
E-mail: .....................................................................................................................
Obor podnikání: .......................................................................................................

.

..........................................
razítko, podpis

V Novém Jičíně dne:

Zveřejněno 11.11.2004 v 10:43 hodin
Copyright 1998-2021 © infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule
Penzion U Holubů Nový Jičínv v Novém Jičíněhodnocení