Z tiskových zpráv a článků

Obec svolává zasedání zastupitelstva.
[celý text] [Staré Hamry, zveřejněno 13.02.2015]
Obec Staré Hamry pořádá tradiční obecní ples 20. VLČÍ BÁL v sobotu 17. ledna2015 ve 20. 00 hodin. Kulturní dům – Staré Hamry. K tanci i poslechu hraje skupina ON LINE BAND. Zajištěno taneční vystoupení. Slosování o ceny. Občerstvení. Vstupné 150,- Kč.
[celý text] [Staré Hamry, zveřejněno 09.01.2015]
Starosta svolává zasedání zastupitelstva na 18.12.2014
Srdečně Vás zveme na výstavu betlémů.
[celý text] [Staré Hamry, zveřejněno 03.12.2014]
Informujeme občany, že obecní internetové stránky budou po dobu přechodu na jiný systém fungovat pouze v omezeném režimu.
Provoz sauny bude z důvodu vzniklých závad dočasně uzavřen. Po jejich odstranění Vás budeme informovat o zahájení provozu.
[celý text] [Staré Hamry, zveřejněno 27.11.2014]
Základní škola Staré Hamry srdečně zve všechny zájemce na Den otevřených dveří ,který proběhne v pondělí 8.prosince 2014 v době od 8.00 – 10.00 hod. Program: ukázka prvních dvou vyučovacích hodin, prohlídka školy.
[celý text] [Staré Hamry, zveřejněno 27.11.2014]
Obec Staré Hamry, FK Los Hamros a SDH Staré Hamry pořádají 6. 12. 2014 v Kulturním domě ve Starých Hamrech Mikulášský turnaj ve stolním tenise. PREZENTACE VŠECH KATEGORIÍ 8:30 – 9:00 hod. STARTOVNÉ: 30,- Kč, děti startovné zdarma Sálová obuv povinná! Bohaté občerstvení a hodnotné ceny zajištěny! ...
[celý text] [Staré Hamry, zveřejněno 27.11.2014]
Obec Staré Hamry zve všechny děti a jejich rodiče v pátek 5. 12. 2014 v 17.00 hod. do Kulturního domu ve Starých Hamrech na tradiční „Mikulášskou nadílku“ s divadelním představením s názvem „MIKULÁŠ aneb Andělské rojení“. Pro starohamerské děti do 11-ti let balíčky zajištěny. Ostatním dětem možnos ...
[celý text] [Staré Hamry, zveřejněno 27.11.2014]
Na první adventní neděli, 30. listopadu 2014 bude v 17:00 před budovou školy slavnostně rozsvícen starohamerský vánoční strom. Před samotným rozsvícením vystoupí s krátkým programem děti základní školy. Drobné občerstvení připraveno. Všichni jsou srdečně zváni.
[celý text] [Staré Hamry, zveřejněno 27.11.2014]
Bowling bar a sauna pořádá 29. 11. 2014 tradiční bowlingový turnaj. Začátek 13 hodin: děti 6-15 let v doprovodu rodičů bez vstupného. Začátek 15 hodin: dospělí vstupné 100,-Kč Občerstvení pro všechny účastníky turnaje zajištěno. Těšíme se na Vaši návštěvu!!!!!
[celý text] [Staré Hamry, zveřejněno 27.11.2014]
Výsledky druhého kola senátních voleb
Výsledky druhého kola voleb de Senátu Parlamentu České republiky konaných 17. a 18. října 2014.
[celý text] [Staré Hamry, zveřejněno 18.10.2014]
Výsledky komunálních voleb a prvního kola senátních voleb
Výsledky voleb do zastupitelstva obce Staré Hamry a prvního kola voleb de Senátu Parlamentu České republiky konaných 10. a 11. října 2014.
[celý text] [Staré Hamry, zveřejněno 11.10.2014]
Výzva k podání nabídek a plán zimní údržby
[celý text] [Staré Hamry, zveřejněno 01.10.2014]
Název veřejné zakázky: Energetické úspory Hasičského domu č.p. 301
[celý text] [Staré Hamry, zveřejněno 25.07.2014]
Informace k volbám do zastupitelstev obcí
Důležité termíny, vzory dokumentů, potřebný počet podpisů a podávání kandidátních listin.
[celý text] [Staré Hamry, zveřejněno 16.07.2014]
Tištěný průvodce turistickými atraktivitami obce Staré Hamry a okolí
Obec Staré Hamry ve spolupráci s projektovým partnerem městem Turzovka v rámci projektu „Modernizace přeshraniční infrastruktury obce Staré Hamry“ vydala tištěný propagační materiál zaměřený na turistické cíle obce Staré Hamry a československého příhraničí.
[celý text] [Staré Hamry, zveřejněno 23.06.2014]
Výstavba autobusových přístřešků
V rámci projektu „Modernizace přeshraniční infrastruktury obce Staré Hamry“ byly na autobusových zastávkách vybudovány stylové autobusové přístřešky. Ty budou sloužit cestujícím autobusových linek jak ve směru do Ostravy, tak ve směru na Slovensko.
[celý text] [Staré Hamry, zveřejněno 12.06.2014]
Název veřejné zakázky: Rekonstrukce zdroje tepla, teplovod a otopná soustava pro ZŠ
[celý text] [Staré Hamry, zveřejněno 11.06.2014]
Výsledky voleb do evropského parlamentu
Výsledky hlasování za územní celek:
[celý text] [Staré Hamry, zveřejněno 26.05.2014]
Dotační program Příspěvky na podporu včelařství v Moravskoslezském kraji pro rok 2014
Rada kraje na své schůzi dne 27. 2. 2014 usnesením č. 37/2780 schválila následující podmínky dotačního programu Příspěvky na podporu včelařství v Moravskoslezském kraji pro rok 2014.
[celý text] [Staré Hamry, zveřejněno 23.03.2014]
Upozornění - uzávěrka silnice
V termínu od 30. 3. 2014 do 15. 11. 2014 bude probíhat oprava mostu (estakády) ev. č. 56-101 na silnici I/56.
[celý text] [Staré Hamry, zveřejněno 19.03.2014]
Název zakázky: Autobusové zastávky
[celý text] [Staré Hamry, zveřejněno 13.02.2014]
Slavnostní rozsvícení vánočního stromu
První adventní neděli roku 2013, 1. 12., byl krátce po šestnácté hodině slavnostně rozsvícen starohamerský vánoční strom.
[celý text] [Staré Hamry, zveřejněno 02.12.2013]
Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Výsledky hlasování za územní celek:
[celý text] [Staré Hamry, zveřejněno 26.10.2013]
Název zakázky: Vodovod Staré Hamry - rekonstrukce a doplnění technologie úpravny vody.
[celý text] [Staré Hamry, zveřejněno 22.10.2013]
Název veřejné zakázky: Vodovod Staré Hamry - rekonstrukce a doplnění technologie úpravny vody_2
[celý text] [Staré Hamry, zveřejněno 04.10.2013]
Název zakázky: Vodovod Staré Hamry - rekonstrukce a doplnění technologie úpravny vody
[celý text] [Staré Hamry, zveřejněno 02.10.2013]
Název veřejné zakázky: Vodovod Staré Hamry - rekonstrukce a doplnění technologie úpravny vody.
[celý text] [Staré Hamry, zveřejněno 13.09.2013]
Turnaj v malé kopané
Na poslední červencovou sobotu připravil fotbalový klub Los Hamros již devátý ročník tradičního turnaje v malé kopané.
[celý text] [Staré Hamry, zveřejněno 04.08.2013]
V rámci projektu "3 bytové jednotky v objektu č.p. 283, Staré Hamry" proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavebních prací.
[celý text] [Staré Hamry, zveřejněno 11.03.2013]
Územní plán obce Staré Hamry
Zastupitelstvo obce Staré Hamry vydalo prostřednictvím opatření obecné povahy Územní plán obce Staré Hamry.
[celý text] [Staré Hamry, zveřejněno 13.02.2013]
Název veřejné zakázky: 3 bytové jednotky v objektu č.p. 283, Staré Hamry
[celý text] [Staré Hamry, zveřejněno 12.02.2013]
Výsledky druhého kola prezidentských voleb
Výsledky hlasování za územní celek :
[celý text] [Staré Hamry, zveřejněno 26.01.2013]
V rámci projektu „Odpočinková zóna přeshraniční naučné stezky“ proběhlo v neděli 2. prosince 2012 slavností otevření odpočinkové zóny spojené s kulturním programem.
[celý text] [Staré Hamry, zveřejněno 22.01.2013]
Výsledky prvního kola prezidentských voleb
Výsledky hlasování za územní celek :
[celý text] [Staré Hamry, zveřejněno 12.01.2013]
Záhady Toma Wizarda - Lulkaně, divoženky z Beskyd
V okolí Starých Hamer a Bílé jsou prý dodnes živé strašidelné povídačky o podivných lesních ženách. Čím se liší od pověstí, které známe z jiných koutů naší země?
[celý text] [Staré Hamry, zveřejněno 04.01.2013]
Výsledky voleb do zastupitelstva kraje
Výsledky hlasování za územní celek :
[celý text] [Staré Hamry, zveřejněno 14.10.2012]
V rámci projektu „Rekonstrukce areálu hřbitova a pomníku Maryčky Mogdonové ve Starých Hamrech“ proběhlo na investiční akci „Oplocení hřbitova“výběrové řízení na dodavatele stavebních prací.
[celý text] [Staré Hamry, zveřejněno 19.09.2012]
Turnaj v malé kopané
Masíčko se griluje, pivo se točí....
V rámci projektu „Vodovod Staré Hamry - rekonstrukce a rozšíření, IV. VDJ Samčanka - přístavba a rekonstrukce“ proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavebních prací.
[celý text] [Staré Hamry, zveřejněno 17.07.2012]
V rámci projektu „Vodovod Staré Hamry - rekonstrukce a rozšíření, I. Odběrný objekt - rekonstrukce“ proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavebních prací.
[celý text] [Staré Hamry, zveřejněno 17.07.2012]
Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci
„Aktualizace Krajského integrovaného programu ke zlepšení kvality ovzduší Moravskoslezského kraje"
[celý text] [Staré Hamry, zveřejněno 16.07.2012]
Oznámení o budování sítě bodů PPBP
Na základě rozhodnutí Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj se v katastrálních územích Ostravice 2 a Staré Hamry 1 (obec Staré Hamry) přistoupilo k revizi sítě bodů podrobného polohového bodového pole (PPBP) a jeho případnému doplnění. Tyto práce jsou součástí digitalizace katastrální mapy ve ...
[celý text] [Staré Hamry, zveřejněno 25.06.2012]
Diskusní fórum na téma:
Otevíráme diskuzní fórum,kde můžete psát své postřehy,připomínky a náměty k dění v naší obci.
Název veřejné zakázky: Vodovod Staré Hamry - rekonstrukce a rozšíření, IV. VDJ Samčanka - přístavba a rekonstrukce
[celý text] [Staré Hamry, zveřejněno 25.05.2012]
Název veřejné zakázky: Vodovod Staré Hamry - rekonstrukce a rozšíření, I. Odběrný objekt - rekonstrukce
[celý text] [Staré Hamry, zveřejněno 25.05.2012]
V rámci projektu „Odpočinková zóna přeshraniční naučné stezky“ proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavby „Dřevěný altán a přístupové chodníky na pozemku vedle hřbitova“.
[celý text] [Staré Hamry, zveřejněno 02.05.2012]
Hasiči dva dny bojovali s ohněm v Beskydech, hořelo 10 hektarů lesa
Rozsáhlý požár lesa u Starých Hamrů v Beskydech se po dvou dnech podařilo uhasit.
Název veřejné zakázky: Dřevěný altán a přístupové chodníky na pozemku vedle hřbitova.
[celý text] [Staré Hamry, zveřejněno 09.04.2012]
Historické letecké snímky
Letecké snímky Starých Hamer před výstavbou přehrady Šance
[celý text] [Staré Hamry, zveřejněno 30.01.2012]
Mikulášský turnaj ve stolním tenise
V sobotu 10. prosince 2011 se v kulturním domě na Samčance uskutečnil již sedmý ročník tradičního turnaje ve stolním tenise.
[celý text] [Staré Hamry, zveřejněno 13.12.2011]
Rozsvícení vánočního stromu
Na první adventní neděli, 27. listopadu 2011, byl před obecním úřadem krátce po 16. hodině slavnostně rozsvícen vánoční strom.
[celý text] [Staré Hamry, zveřejněno 29.11.2011]
Lidová slovesnost v regionu Starých Hamer a Bílé
Diplomová práce Bc. Lucie Žárské(rozené Fibichové) studentky Katedry bohemistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.
Naučná stezka Javořina-Němčanka-Samčanka
Postřehy návštěvníků starohamerské naučné stezky, zveřejněné na stránkách časopisu a serveru Treking.
[celý text] [Staré Hamry, zveřejněno 12.09.2011]
Turnaj v malé kopané
V sobotu 30. července 2011 proběhl na fotbalovém hřišti na Samčance již VII. ročník turnaje v malé kopané.
[celý text] [Staré Hamry, zveřejněno 03.08.2011]
Pouťové fotbalové odpoledne
Na předpouťovou sobotu 16.7.2011 připravil fotbalový klub LOS HAMROS tradiční fotbalové odpoledne.
[celý text] [Staré Hamry, zveřejněno 18.07.2011]
Den dětí
V sobotu 4. června připravila obec Staré Hamry pro děti ze Starých Hamer a Bílé program k oslavě Dne dětí.
[celý text] [Staré Hamry, zveřejněno 05.06.2011]
Rozšíření digitálního televizního příjmu
V noci z 30. dubna na 1. května bylo z radiokomunikačního objektu Lysá hora zahájeno digitální televizní vysílání sítě 2
[celý text] [Staré Hamry, zveřejněno 01.05.2011]
Otevření sauny ve Starých Hamrech
První květnový pátek bude zahájen zkušební provoz sauny zbudované v prostorách kulturního domu.
[celý text] [Staré Hamry, zveřejněno 29.04.2011]
Slavnostní rozsvícení vánočního stromu
Na první adventní neděli, 28. 11. 2010, byl krátce po sedmnácté hodině rozsvícen starohamerský vánoční strom.
[celý text] [Staré Hamry, zveřejněno 30.11.2010]
Výsledky komunálních voleb
Výsledky voleb do zastupitelstva obce Staré Hamry konané 15. a 16. října 2010
Vesnice roku 2010
Obec Staré Hamry dostala diplom za rozvoj pospolitosti občanů v krajském kole soutěže Vesnice roku 2010
[celý text] [Staré Hamry, zveřejněno 22.07.2010]
Digitální televize ve Starých Hamrech
Dnes, 30. 6. 2010, bylo v 11:00 na Lysé hoře zahájeno pozemské digitální televizní vysílání (DVB-T).
[celý text] [Staré Hamry, zveřejněno 30.06.2010]
Poděkování
Poděkování Vaškovi Chovancovi, údržbáři obecního úřadu, za ochotnou pomoc.
[celý text] [Staré Hamry, zveřejněno 18.05.2010]
[celý text] [Staré Hamry, zveřejněno 18.05.2010]
Velká voda
Několik fotografií z rozvodněných potoků, řeky Ostravice a vodní nádrže Šance
[celý text] [Staré Hamry, zveřejněno 18.05.2010]
Slavnostní otevření naučné stezky
V sobotu 8. května 2010 byla slavnostně otevřena naučná stezka Samčanka - Němčanka - Javořina.
[celý text] [Staré Hamry, zveřejněno 13.05.2010]
Sršní hnízdo
Zajímavou "stavbu" objevili ve zdi při výměně oken majitelé rodinného domu na Samčance.
Na Gruni se loučily se zimou tajemné bytosti
Reportáž regionální televize RTA Ostrava
[celý text] [Staré Hamry, zveřejněno 18.03.2010]
Dobrovolní hasiči získali od kraje novou techniku
V pondělí 1. března 2010 hejtman Jaroslav Palas slavnostně předal dary jednotkám dobrovolných hasičů Moravskoslezského kraje a Hasičskému záchrannému sboru MSK.
[celý text] [Staré Hamry, zveřejněno 02.03.2010]
Vítání občánků
Dne 13. 2. 2010 v 9:00 hod. se sešli v obřadní síni ve Starých Hamrech rodiče se svými dětmi v doprovodu rodinných příslušníků na " první slavnostní vítání občánků v letošním roce".
Tvrdý nástup zimy
Mimořádně brzký příchod zimy nadělal starosti všem obyvatelům Starých Hamer.
[celý text] [Staré Hamry, zveřejněno 17.10.2009]
Lidová slovesnost na Starých Hamrech
Bakalářská práce Bc. Lucie Žárské(roz. Fibichové), studentky Katedry bohemistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.
Požár fary ve Starých Hamrech
Faru vedle kostela sv. Jindřicha ve Starých Hamrech na Frýdecko-Místecku poničil odpoledne požár. Fara začala hořet po třetí hodině odpoledne.
Ocenění naší obce Bílou stuhou
Dne 24. 8. 2009 proběhlo ve Spálově (okr. Nový Jičín) slavností předání ocenění vítězům krajského kola soutěže "Vesnice roku 2009".
[celý text] [Staré Hamry, zveřejněno 28.08.2009]
Lidé lidem v Beskydech
Hraniční přechod Bílá, Konečná - Klokočov v Beskydech je místem, kde se každoročně počátkem srpna koná setkání obyvatel Bílé, Starých Hamer, Klokočova a Korně.
[celý text] [Staré Hamry, zveřejněno 13.08.2009]
Předpouťové fotbalové odpoledne
Tak jako v jiných letech se i letos před poutí odehrály na hřišti na Samčance lité fotbalové boje mezi týmy juniorů, svobodných a ženatých.
[celý text] [Staré Hamry, zveřejněno 12.07.2009]
Hasičská cisterna opravena
V minulém týdnu byla po celkové repasi dovezena z opravárenského závodu v Poličcce hasičská cisterna.
[celý text] [Staré Hamry, zveřejněno 20.04.2009]
Přehradu Šance čeká letos zahájení rekonstrukce
Odolat i extrémním povodním by měla už za tři roky přehrada Šance na Frýdecko-Místecku.
[celý text] [Staré Hamry, zveřejněno 24.03.2009]
Poděkování
Poděkování za zimní údržbu komunikace na osadu Velké.
[celý text] [Staré Hamry, zveřejněno 10.03.2009]
Sněhová nadílka
Několik snímků ze zasněžené Samčanky, kde tak jako v celých Starých Hamrech nasněžilo v posledním týdnu více než metr sněhu.
[celý text] [Staré Hamry, zveřejněno 19.02.2009]
Američan z Osťané
V sobotu 10. 1. 2009 odvysílala Česká televize další díl z cyklu "Náš venkov", tentokrát o našich spoluobčanech z osady Osťana.
[celý text] [Staré Hamry, zveřejněno 10.01.2009]
Požár koliby u horské chaty Armaturka
Hasiči na Frýdeckomístecku zasahovali u požáru koliby vedle horské chaty Armaturka na Starých Hamrech.
[celý text] [Staré Hamry, zveřejněno 24.12.2008]
Postřech čtenáře frýdecko-místeckého deníku.
V měsíci září letošního roku byla dokončena rekonstrukce fasády budovy obecního úřadu.
[celý text] [Staré Hamry, zveřejněno 15.10.2008]
Biskup ostravskoopavské diecéze František Václav Lobkowicz včera odhalil a požehnal novému bílému kříži na stejnojmenném místě ve Starých Hamrech v Beskydech.
V sobotu dne 19. dubna 2008, ve večerních hodinách, se v kulturním domě na Samčance po delší pauze konala další vydařená hudební akce.
[celý text] [Staré Hamry, zveřejněno 22.04.2008]
V sobotu prvního září byla slavnostně otevřena znovuobnovená obrázková cesta ze Starých Hamer, Samčanky na Javořinu.
V sobotu 6.ledna byly pro zájemce otevřeny rekonstrukcí vzniklé nové prostory kulturního domu na Samčance.
V záložce "Správa a samospráva/úřední deska obce/ostatní dokumenty" je uložena tabulka s kontakty na různé úřady a instituce,pod nějž spadá naše obec.
[celý text] [Staré Hamry, zveřejněno 23.01.2006]

Copyright 1998-2021 © infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule
Penzion U Holubů Nový Jičínv v Novém Jičíněhodnocení