Zápis ze setkání NJSP 16.7.2013

Novojičínské sdružení podnikatelů

Masarykovo nám. 8
741 01 Nový JičínZápis ze setkání podnikatelů a členů Novojičínského sdružení podnikatelů dne 16.7.2013

Seznám účastníků je přílohou tohoto zápisu.
Na úvod byli účastníci informováni o průběhu návštěvy starosty PhDr. Jaroslava Dvořáka ze dne 18.6.2013.

Byly prezentovány pracovní skupiny, které se podílejí na přípravě strategického plánu rozvoje města. Dále byli představení účastníci pracovních skupin za Novojičínské sdružení podnikatelů a nastíněno, jaký by měl být postup přípravy strategického plánu dle představitelů města.

Pracovní skupina č.1 - Ekonomický potenciál města
účastníci za sdružení: Ing.Lidmila Kramolišová, Miroslav Mixa, Ing.Roman Gola

Pracovní skupina č.2 - Sociálně společenská oblast
účastníci za sdružení: RNDr.Alena Olšáková, Ludmila Kocourková

Pracovní skupina č.3 - Kvalita života, udržitelný rozvoj
účastníci za sdružení: Bc.Martina Vrbová, Alexander Kodada


Účastníci setkání se shodli na tom, že se chtějí aktivně podílet na přípravě strategického plánu. Během diskuze padlo několik návrhů, které by měli zástupci sdružení na jednání pracovních skupin prezentovat. Soupis námětů je v samostatném zápisu. Jako důležitý prvek byla zdůrazněná kontrola plnění strategického plánu dosavadního i připravovaného.

Účastníci setkání se shodli na tom, že pro sběr námětů z širší podnikatelské sféry využije sdružení vlastní dotazník. Návrh připraví R.Gola a pošle ho k připomínkám členům sdružení.

Účastníci se shodli na tom, že je potřeba dále rozšiřovat členskou základnu Novojičínského sdružení podnikatelů. Kromě osobních referencí bude k náboru využit i dotazník rozesílaný prostřednictvím e-mailů místním podnikatelům.

Při projednávání vývoje Novojičínského sdružení podnikatelů pro nejbližší období bylo dohodnuto, že na podzim (září, říjen) se svolá valná hromada sdružení. Program bude v předstihu upřesněn.

Pro lepší informování stávajících i potenciálních členů sdružení je potřeba aktualizovat webové stránky sdružení. Bude potřeba zajistit přístupové údaje a najít někoho, kdo by se tomu uměl a mohl věnovat.

Na závěr rada Sdružení jednomyslně schválila nové členy Sdružení. Seznam je přílohou tohoto zápisu.


V Novém Jičíně dne 16.7.2013

Jan Štastný
předseda sdružení

Alexandr Kodada
místopředseda sdružení

Jarmila Imrýšková
členka rady

Zveřejněno 19.07.2013 v 08:23 hodin
Copyright 1998-2021 © infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule
Penzion U Holubů Nový Jičínv v Novém Jičíněhodnocení